Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 28 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Zutphen

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer 06/940318-12

Uitspraak d.d. 28 november 2012

Tegenspraak

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats op 1989],

wonende te [adres],

ten tijde van de terechtzitting verblijvende te Zwolle, PPC Zwolle.

Raadsvrouw mr. W. Hekkelman, advocaat te Zutphen.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 14 november 2012.

Bij afzonderlijke beslissing van 27 november 2012 heeft de rechtbank beslist dat de voorlopige hechtenis wordt opgeheven.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de nacht van 9 augustus 2012 op 10 augustus 2012 te Terborg, althans in de gemeente Oude IJsselstreek, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in/uit een woning/garage en/of op/van een besloten erf waarop een woning staat (gelegen aan de [adres] aldaar), met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een of meer krat(ten) bier en/of een hoeveelheid voedsel (o.a. pizza, brood, diepvriesmaaltijden, vlees, groenten) en/of een of meerdere icepack(s) en/of (hand)gereedschap (o.a. een accuboormachine, ijzerzaag, schroevendraaier), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of tegen [getuige 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken, en/of welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, een schoppende/trappende beweging en/of slaande beweging in de richting van voornoemde [slachtoffer 2] en/of [getuige 1] maakte en/of tegen voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [getuige 1] riep "laat mij gaan of ik maak je kapot", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

art. 310 Wetboek van Strafrecht

art. 312 lid 2 aanhef/sub 2 Wetboek van Strafrecht.

Overwegingen ten aanzien van het bewijs

 1. Aanleiding tot het onderzoek

  Op 10 augustus 2012, omstreeks 02.06 uur, kreeg de politie de melding van de Meldkamer Oost-Nederland om te gaan naar het perceel [adres] te Terborg, gemeente Oude IJsselstreek. Aldaar zouden de bewoners een inbreker hebben overlopen en aangehouden. Men zou in het plantsoen staan nabij de genoemde woning.

  Door de politie werd ter plaatse een onderzoek ingesteld. De politieagenten die aangekomen waren, zagen dat een manspersoon hard wegrende en hoorden dat een aantal andere personen riep dat die man net bij hen had ingebroken. Deze man werd vervolgens verderop aangehouden.

 2. Standpunt van het openbaar ministerie

  De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het ten laste gelegde feit, diefstal met geweld, wettig en overtuigend bewezen kan worden, met dien verstande dat het medeplegen niet bewezen kan worden.

 3. Standpunt van de verdachte / de verdediging

  Door de raadsvrouw is aangevoerd dat verdachte dient te worden vrijgesproken van hetgeen hem ten laste is gelegd. Verdachte is weliswaar in de schuur/garage aangetroffen bij de woning aan de [adres] in Terborg, maar er is geen bewijs voorhanden dat verdachte de dief is en dat hij alle door aangever genoemde goederen heeft weggenomen. De raadsvrouw heeft gesteld dat de gestolen goederen niet zijn teruggevonden en dat niemand heeft gezien dat verdachte de goederen daadwerkelijk heeft weggenomen. Tot slot heeft de raadsvrouw betoogd dat niet uitgesloten kan worden dat de goederen door anderen dan verdachte zijn weggenomen.

 4. Beoordeling door de rechtbank

  Vrijspraak

  De rechtbank is bij de beoordeling van het tenlastegelegde uitgegaan van de volgende feiten en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT