Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, 28 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Roermond

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

Zaaknummer: 115076 / FA RK 12-433

Beschikking van 28 november 2012

in de zaak van:

[de vrouw],

wonende te [woonplaats], [adres],

hierna te noemen de vrouw,

advocaat: mr. M.J.M. van Vugt;

tegen:

[de man],

zich ook noemende / genoemd hebbende [noemende naam van de man],

wonende te [woonplaats], [adres],

hierna te noemen de man,

advocaat: mr. R.P. den Hoed,

hierna ook te noemen de echtgenoten dan wel partijen.

 1. Het verloop van de procedure

  1.1. De vrouw heeft op 22 maart 2012 een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend inhoudende het tussen de echtgenoten op 18 december 2004 gesloten huwelijk nietig te verklaren.

  1.2. De bij de rechtbank ingekomen brief van de vrouw van 15 mei 2012.

  1.3. De man heeft op 13 juni 2012 een verweerschrift bij de rechtbank ingediend inhoudende de vrouw niet-ontvankelijk te verklaren, althans het verzoek af te wijzen.

  Het verweerschrift bevat een zelfstandig verzoek een beslissing te nemen over:

  - de echtscheiding;

  - de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap;

  - kosten rechtens.

  1.4. De brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Den Haag van 6 augustus 2012.

  1.5. De vrouw heeft op 15 augustus 2012 een verweerschrift tegen het zelfstandig verzoek ingediend inhoudende de zelfstandige verzoeken van de man af te wijzen, tenzij het verzoek van de vrouw tot nietigverklaring van het huwelijk wordt afgewezen, dan verzoekt de vrouw de verzoeken van de man alsnog toe te wijzen.

  1.6. De bij brief van de man van 30 augustus 2012 overgelegde producties.

  1.7. De bij brief van de vrouw van 11 september 2012 overgelegde producties.

  1.8. Op 13 september 2012 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. De griffier heeft van de inhoud daarvan aantekening gehouden.

  Bij deze behandeling zijn verschenen:

  - de vrouw, bijgestaan door mr. M.J.M. van Vugt;

  - de man, bijgestaan door mr. R.P. den Hoed.

 2. De vaststellingen en overwegingen

  2.1. Uit de overgelegde bescheiden blijkt hetgeen bij het verzoekschrift is gesteld over het huwelijk.

  Uit de overgelegde inlichtingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens blijkt dat de vrouw de Kameroenese nationaliteit heeft en de man een onbekende nationaliteit. De man heeft bij de mondelinge behandeling aangegeven dat hij de Liberiaanse nationaliteit heeft.

  2.2. Het verzoek tot nietigverklaring van het huwelijk.

  2.2.1. Nu ten tijde van de indiening van het verzoekschrift de gewone verblijfplaats van de echtgenoten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT