Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 30 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak30 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Zutphen

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Politierechter

Parketnummer: 06/081093-12

Uitspraak d.d.: 30 november 2012

Tegenspraak/ dip

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats op 1981]

wonende te [plaats, adres]

Raadsman: mr. Wolters, advocaat te Lichtenvoorde.

Onderzoek van de zaak

Deze tussenbeslissing is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 16 november 2012.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 7 juni 2011 te Varsseveld, althans in de gemeente Oude IJsselstreek aan een persoon genaamd [slachtoffer], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (een gebroken onderarm en/of een gebroken elleboog en/of een gekneusde schouder), heeft toegebracht, door deze opzettelijk (met kracht) met een (metalen) buis, althans enig hard voorwerp op/tegen de (rechter) arm/schouder, althans het (boven)lichaam te slaan en/of te stompen;

(art 302 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 7 juni 2011 te Varsseveld, althans in de gemeente Oude IJsselstreek ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet (met kracht) met een (metalen) buis, althans enig hard voorwerp op/tegen de (rechter) arm/schouder, althans het (boven)lichaam te slaan en/of te stompen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(art 302 lid 1 Wetboek van Strafrecht, art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 7 juni 2011 te Varsseveld, althans in de gemeente Oude IJsselstreek opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer]), (met kracht) met een (metalen) buis, althans enig hard voorwerp, op/tegen de (rechter) arm/schouder, althans het (boven)lichaam heeft geslagen en/of gestompt, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

(art 300 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

Overwegingen

Standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat sprake is van een zaak tussen burgermoed en voor eigen rechter spelen. Er is geen sprake van een ogenblikkelijke aanranding. Verdachte heeft zonder noodzaak de grenzen van proportionaliteit overschreden. Van noodweer is geen sprake. Aangever heeft zwaar lichamelijk...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT