Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 30 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak30 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Zutphen

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/880044-12

Uitspraak d.d.: 30 november 2012

Tegenspraak

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats op 1986],

wonende te [plaats, adres].

Raadsvrouw: mr. A.S. Ten Doesschate, advocaat te Zwolle

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

16 november 2012.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

zij op of omstreeks 21 september 2011 te Aalten, in elk geval in Nederland, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto), daarmede rijdende over de weg, de Sodernweg,

roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend,

terwijl het zicht ter plaatse niet werd belemmerd, beperkt en/of werd gehinderd,

niet, althans in onvoldoende mate op het voor haar gelegen gedeelte van die weg en/of het overige verkeer heeft gelet en/of is blijven letten, en/of

(daarbij) haar aandacht gedurende enige tijd heeft gericht op haar bijrijder, in ieder geval haar aandacht niet, althans in onvoldoende mate op of bij het overige verkeer en/of de (verkeers)situatie ter plaatse heeft gericht en/of gehad, en/of

(vervolgens) in een naast de Sodernweg gelegen berm is gereden en/of gegleden, in elk geval terecht is gekomen, en/of

(vervolgens) is gebotst tegen, althans in aanrijding is gekomen met een in die berm staande boom,

en aldus zich zodanig heeft gedragen dat een aan haar schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden waardoor een ander ([slachtoffer]) zwaar lichamelijk letsel, of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan;

art 6 Wegenverkeerswet 1994

ALTHANS, dat

zij op of omstreeks 21 september 2011 te Aalten, in elk geval in Nederland, als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto), daarmee rijdende op de weg, de Sodernweg,

terwijl het zicht ter plaatse niet werd belemmerd, beperkt en/of werd gehinderd,

niet, althans in onvoldoende mate op het voor haar gelegen gedeelte van die weg en/of het overige verkeer heeft gelet en/of is blijven letten, en/of

(daarbij) haar aandacht gedurende enige tijd heeft gericht op haar bijrijder, in ieder geval haar aandacht niet, althans in onvoldoende mate op of bij het overige verkeer en/of de (verkeers)situatie ter plaatse heeft gericht en/of gehad, en/of

(vervolgens) in een naast de Sodernweg gelegen berm is gereden en/of gegleden, in elk geval terecht is gekomen, en/of

(vervolgens) is gebotst tegen, althans in aanrijding is gekomen met een in die berm staande boom,

door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

art 5 Wegenverkeerswet 1994

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overwegingen ten aanzien van het bewijs1

Vaststaande feiten / aanleiding van het onderzoek

Op 21 september 2011 heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden te Aalten. Er is een auto tegen een boom gereden. Zowel de bestuurster als de bijrijder zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Het letsel van de bijrijder leek in eerste instantie mee te vallen, maar uiteindelijk was er sprake van een langdurig en niet volledig herstel.

Standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot bewezenverklaring van het primair ten laste gelegde feit. Ter zitting heeft de officier van justitie de bewijsmiddelen opgesomd en toegelicht.

Standpunt van de verdachte / de verdediging

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat de eerste twee gedragingen ten gevolge waarvan het ongeval heeft plaatsgevonden één en dezelfde gedraging betreft, maar dan in andere bewoordingen (kort gezegd: het naar rechts kijken vs. het niet naar voren...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT