Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, 4 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 4 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Leeuwarden

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector straf

parketnummer 17/880225-11

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 4 december 2012 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1979 te [geboorteplaats],

thans gedetineerd in P.I. Zwolle, Huub van Doornestraat 15 te Zwolle.

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 20 november 2012, 3 oktober 2012 en 21 augustus 2012.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. D.C. Vlielander, advocaat te Utrecht.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

 1. hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 17 mei 2011 te Leeuwarden en/of te Heerenveen, althans in Nederland en/of in Bulgarije en/of in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  1. (sub 1)

   een ander, te weten [slachtoffer 1], door dwang en/of geweld en/of een of meer andere feitelijkhe(i)d( en) of door dreiging met geweld of een of meer andere feitelijkhe(i)d( en) en/of door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap had over die [slachtoffer 1], heeft (aan)geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1]

   en/of

  2. (sub 3)

   een ander, te weten [slachtoffer 1], heeft aangeworven en/of meegenomen en/of ontvoerd met het oogmerk die [slachtoffer 1] in een ander land (Nederland en/of Duitsland) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling

   en/of

  3. (sub 4)

   een ander, te weten [slachtoffer 1], met een van de onder A. genoemde middelen, heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder een of meer van de onder A. genoemde omstandigheden enige handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededaders) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van arbeid of diensten

   en/of

  4. (sub 6)

   opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van een ander, te weten [slachtoffer 1]

   en/of

  5. (sub 9)

   een ander, te weten [slachtoffer 1], met een van de onder A. genoemde middelen, heeft gedwongen dan wel heeft bewogen verdachte en/of verdachtes mededaders) te bevoordelen uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met of voor een derde

   immers heeft/is verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alléén,

   - die [slachtoffer 1] -nadat haar een paar keer geld was gegeven/gestuurd vanuit Nederland en/of vanuit Nederland contact met haar was gehouden via AHA en/of Skype en/of zij een paar keer mee uitgenomen wasgevraagd mee te gaan naar Nederland, om te werken in de prostitutie waar zij veel geld mee zou kunnen verdienen en/of

   - met die [slachtoffer 1] afgesproken dat haar verdiensten (op 50-50 basis) zouden worden verdeeld en/of zulks terwijl zij in werkelijkheid al, of het merendeel van het door, haar verdiende geld aan verdachte en/of verdachtes mededader(s) moest afstaan en/of

   - het paspoort voor die [slachtoffer 1] betaald en/of

   - die [slachtoffer 1] vanuit Bulgarije met een auto naar Nederland heeft gebracht/meegenomen en/of

   - die [slachtoffer 1] in seksinrichting [naam 1] in Leeuwarden ondergebracht en/of daar een werkkamer voor haar geregeld en/of

   - die [slachtoffer 1] opgemaakt en/of uitgelegd welke werkzaamheden zij moest doen en/of hoeveel geld zij daarvoor moest vragen en/of

   - die [slachtoffer 1] elke dag laten werken en/of werkdagen van 10.00 uur 's ochtends tot 01.00 's nachts laten maken en/of haar geen vrijaf gegeven en/of haar laten werken terwijl zij ziek was en/of ongesteld was en/of

   - de verdiensten van de werkzaamheden in die seksinrichting van die [slachtoffer 1] van haar afgepakt en/of aan verdachte en/of verdachtes mededader(s) laten afdragen en/of

   - die [slachtoffer 1] niet toegestaan naar Bulgarije terug te gaan toen ze dat wilde en/of toen ze liet weten de prostitutiewerkzaamheden niet aan te kunnen en/of

   - die [slachtoffer 1] bedreigd door haar -zakelijk weergegeven- de woorden toe te voegen dat als zij de politie zou bellen, haar familie daarvoor zou lijden en/of dat zij op moest letten dat haar zus niets zou overkomen (dat haar zus in een rolstoel terecht zou komen) en/of dat zij met zwavelzuur zou worden overgoten als zij weg zou lopen en/of

   - die [slachtoffer 1] (meermalen) tegen het hoofd en/of in het gezicht geslagen en/of gestompt en/of

   - die [slachtoffer 1] escortwerkzaamheden laten verrichten en/of

   - de verdiensten van de escortwerkzaamheden van die [slachtoffer 1] van haar afgepakt en/of aan verdachte en/of verdachtes mededader(s) laten afdragen en/of

   - bewerkstelligd dat die [slachtoffer 1] niet meer of zeer beperkt door middel van de telefoon en/of AHA en/of Skype contact met anderen kon leggen en/of

   - die [slachtoffer 1] gezegd dat ze in een zonnestudio in Duitsland moest werken en/of klanten moest pijpen zonder condoom en/of toen zij dat weigerde geslagen en/of

   - die [slachtoffer 1] van Nederland naar Duitsland gebracht/meegenomen om zich daar te prostitueren en/of

   - die [slachtoffer 1] (daarna) van Duitsland naar Nederland gebracht/meegenomen om zich daar te prostitueren en/of

   een en/of ander terwijl die [slachtoffer 1] de Nederlandse taal niet of onvoldoende sprak/beheerste en/of onbekend was in Nederland en/of met de Nederlandse regels en/of wetten en/of gewoonten en/of gebruiken en/of (bijna) niemand in Nederland kende

   en/of aldus

   bewerkstelligd dat die [slachtoffer 1] van hem/hen afhankelijk was;

 2. hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 17 mei 2011 te Leeuwarden, althans in Nederland en/of in Bulgarije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  1. (sub 1)

   een ander, te weten [slachtoffer 2], door dwang en/of geweld en/of een of meer andere feitelijkhe(i)d( en) of door dreiging met geweld of een of meer andere feitelijkhe(i)d( en) en/of door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare

   positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap had over die [slachtoffer 2], heeft (aan)geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 2]

   en/of

  2. (sub 3)

   een ander, te weten [slachtoffer 2], heeft aangeworven en/of meegenomen en/of ontvoerd met het oogmerk die [slachtoffer 2] in een ander land (Nederland) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling

   en/of

  3. (sub 4)

   een ander, te weten [slachtoffer 2], met een van de onder A. genoemde middelen, heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder een of meer van de onder A. genoemde omstandigheden enige handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van arbeid of diensten

   en/of

  4. (sub 6)

   opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van een ander, te weten [slachtoffer 2]

   en/of

  5. (sub 9)

   een ander, te weten [slachtoffer 2] met een van de onder A. genoemde middelen, heeft gedwongen dan wel heeft bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met of voor een derde

   immers heeft/is verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alléén,

   - die [slachtoffer 2] vanaf januari 2011 (tot haar vertrek naar Nederland in mei 2011) bijna dagelijks gebeld om te vragen of ze naar Nederland wilde komen (om in de prostitutie te gaan werken) en/of

   - het paspoort voor die [slachtoffer 2] betaald en/of

   - die [slachtoffer 2] met een auto vanuit Bulgarije naar Nederland gebracht/meegenomen en/of

   - met die [slachtoffer 2] afgesproken dat het merendeel van haar verdiensten voor haarzelf zou zijn en/of

   - die [slachtoffer 2] in seks inrichting [naam 1] in Leeuwarden ondergebracht en/of daar een werkkamer voor haar geregeld en/of

   - die [slachtoffer 2] ondergebracht in een hotel en/of

   - die [slachtoffer 2] uitleg/instructies gegeven over hoe er wordt gewerkt in de prostitutie (hoeveel er moet worden gerekend en/of de soort werkzaamheden en/of het gebruik van een condoom en/of hoeveel tijd per klant) en/of

   - (een deel van) de verdiensten van die [slachtoffer 2] van haar afgepakt en/of aan verdachte en/of verdachtes mededader(s) laten afdragen en/of

   - die [slachtoffer 2] werkkleding verschaft en/of

   - die [slachtoffer 2] lange werkdagen laten maken van 's ochtends tot 's nachts 01.00 of 02.00 uur en/of

   een en/of ander terwijl die [slachtoffer 2] de Nederlandse taal niet of onvoldoende sprak/beheerste en/of onbekend was in Nederland en/of met de Nederlandse regels en/of wetten en/of gewoonten en/of gebruiken en/of (bijna) niemand in Nederland kende

   en/of aldus

   bewerkstelligd dat die [slachtoffer 2] van hem/hen afhankelijk was;

 3. hij in of omstreeks de periode van 21 november 2008 tot en met 1 7 mei 2011, te Groningen en/of te Leeuwarden, althans in Nederland en/of in Bulgarije en/of in België en/of in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  1. (sub 1)

   een ander, te weten [slachtoffer 3], door dwang en/of geweld en/of een of meer andere feitelijkhe(i)d( en) of door dreiging met geweld of een of meer andere feitelijkhe(i)d( en) en/of door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT