Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 7 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 7 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Roermond

RECHTBANK ROERMOND

Sector strafrecht

Parketnummer : 04/805039-11

Datum uitspraak : 7 december 2012

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken,

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [datum],

wonende te [adres]

 1. Het onderzoek van de zaak

  Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 23 november 2012.

 2. De tenlastelegging

  De verdachte staat terecht ter zake dat:

  hij op of omstreeks 03 juni 2011 te Panningen, in elk geval in de gemeente Peel en Maas, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto), daarmede rijdende over de weg, de Heibloemseweg, zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend, het kruispunt gevormd door voornoemde weg en de Groeze met een snelheid van tenminste 72 km/u en ten hoogste 87 km/u, in elk geval met een veel hogere dan de ter plaatse toegestane maximumsnelheid van 60 km/u te naderen, op het moment dat een voor hem, verdachte, van rechts over die Groeze komende personenauto reeds dicht was genaderd, waardoor hij, verdachte, met het door hem bestuurde motorrijtuig in botsing of aanrijding is gekomen met die personenauto,

  door welk verkeersongeval [slachtoffer 1] (zijnde de bestuurder van die personenauto) werd gedood,

  en/of

  door welk verkeersongeval [slachtoffer 2] (zijnde de bijrijder van die personenauto) zwaar lichamelijk letsel, te weten

  - meervoudige ribbreuken met klaplong en inwendige bloeding in borstkast links,

  - longkneuzing,

  - hartkneuzing c.q. zuurstofgebrek hart (op basis van (ECG) hartfilmafwijkingen, hartmestoornissen,

  - gebroken schaambeen, gebroken heiligbeen, gebroken darmbeen, gebroken zitbeen links,

  - zwelling door bloeduitstorting linkerbovenbeen en/of

  - shock door massaal bloedverlies als gevolg van inwendige bloedingen, of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan,

  en/of

  door welk verkeersongeval [slachtoffer 3] (zijnde de bijrijder van die personenauto) zwaar lichamelijk letsel, te weten

  - longkneuzing met ademhalingsproblemen, onvoldoende zuurstofopname,

  - hersenkneuzing m.n. links, met bloed onder spinnenwebvlies (sub arachnoid) en in de hersenholtes (ventrikels),

  - bekken: verbrijzeld schaambeen links, gebroken heiligbeen, gebroken zitbeen (ramus superior en ramus inferiorbreuken) links en/of

  - oogspierzenuw (N. Abducens) uitval rechts met als gevolg scheelzien/dubbelbeelden, of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan;

  (artikel 6 Wegenverkeerswet 1994);

  althans indien terzake het vorenstaande onder 1 geen veroordeling zou volgen:

  hij op of omstreeks 03 juni 2011 te Panningen, in elk geval in de gemeente Peel en Maas, als bestuurder van een voertuig (personenauto), daarmee rijdende op de weg, de Heibloemseweg, het kruispunt gevormd door voornoemde weg en de Groeze met een snelheid van tenminste 72 km/u en ten hoogste 87 km/u, in elk geval met een veel hogere dan de ter plaatse toegestane maximumsnelheid van 60 km/u is genaderd, op het moment dat een voor hem, verdachte, van rechts over die Groeze komende personenauto reeds dicht was genaderd, waardoor hij, verdachte, met het door hem bestuurde motorrijtuig in botsing of aanrijding is gekomen met die personenauto, door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op de weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op de weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd;

  de in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

  (artikel 5 Wegenverkeerswet 1994).

  Voor zover in de tenlastelegging kennelijke schrijffouten of misslagen voorkomen, zijn die in deze weergave van de tenlastelegging door de rechtbank verbeterd. De verdachte is door deze verbetering, zoals uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, niet in de verdediging geschaad.

 3. De geldigheid van de dagvaarding

  Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke eisen voldoet en dus geldig is.

 4. De bevoegdheid van de rechtbank

  Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen.

 5. De ontvankelijkheid van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT