Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, 7 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 7 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Leeuwarden

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector straf

parketnummer 17/885153-12

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 7 december 2012 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1953 te [geboorteplaats],

wonende te [adres].

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 23 november 2012.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. L.S. Slinkman, advocaat te Hoogezand.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 30 juli 2011 te Vlieland, (althans) in de gemeente

Vlieland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

[slachtoffer] van het leven te beroven, althans zwaar lichamelijk letsel toe te

brengen, met dat opzet (meermalen en/of met kracht):

- in de maag en/of tegen het gezicht van die [slachtoffer] heeft gestompt en/of

geslagen en/of

- tegen de be(e)n(en) van die [slachtoffer] heeft geschopt en/of getrapt, tengevolge

waarvan die [slachtoffer] op de grond is gevallen en/of

- (met geschoeide voet) tegen het hoofd van die [slachtoffer] heeft geschopt en/of

getrapt (terwijl die [slachtoffer] op de grond lag), terwijl de uitvoering van dat

voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en

strafoplegging aan verdachte

hij op of omstreeks 30 juli 2011 te Vlieland, (althans) in de gemeente

Vlieland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk een persoon, te weten [slachtoffer], heeft mishandeld, immers heeft

hij verdachte en/of (met) zijn mededader(s):

- in de maag en/of tegen het gezicht van die [slachtoffer] gestompt en/of geslagen

en/of

- tegen de be(e)n(en) van die [slachtoffer] geschopt en/of getrapt, tengevolge

waarvan die [slachtoffer] op de grond is gevallen en/of

- (met geschoeide voet) tegen het hoofd van die [slachtoffer] geschopt en/of getrapt

(terwijl die [slachtoffer] op de grond lag),

waardoor voornoemde [slachtoffer] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Vordering officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd:

- veroordeling voor het primair ten laste gelegde;

- oplegging van een taakstraf van 240 uren, subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis, alsmede een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand met een proeftijd van twee jaren;

- toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer] tot een bedrag van

€ 893,45 met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Beoordeling van het bewijs

De raadsman van verdachte heeft gemotiveerd vrijspraak van het primair ten laste gelegde bepleit. Hiertoe heeft de raadsman onder meer aangevoerd dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte aangever tegen het hoofd heeft geschopt, noch dat er sprake was van medeplegen ten aanzien van het schoppen tegen aangevers hoofd door anderen.

De rechtbank stelt - op basis van de verklaring van verdachte ter terechtzitting - de volgende feitelijke gang van zaken vast.

Verdachte was 's nachts in zijn [winkel] en hoorde lawaai buiten. Toen hij poolshoogte ging nemen, zag hij dat een stapel broodkratten achter de [winkel] was omgegooid. Verdachte zag een jongen, aangever, wegrennen en is een stukje achter hem aangerend. Daarbij riep hij "pak hem" naar omstanders, die eveneens de achtervolging inzetten en aangever even later bij verdachte brachten. Verdachte gaf aangever vervolgens twee klappen, waarna een andere man aangever begon te schoppen. Toen aangever was ontzet, heeft verdachte de - gewonde - aangever meegenomen om de broodkratten weer op te stapelen.

Medeplegen

Er is sprake van medeplegen wanneer twee of meer personen gezamenlijk een strafbaar feit plegen. Medeplegen veronderstelt een nauwe en bewuste samenwerking. Dit houdt in dat de medeplegers met opzet samenwerken.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte, door anderen aan te sporen aangever te "pakken", gevraagd om samenwerking. Nu verdachte zelf de eerste klappen aan aangever gaf, aanvaardde hij naar het oordeel van de rechtbank de aanmerkelijke kans dat de personen wiens hulp hij had ingeroepen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT