Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 7 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 7 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Roermond

RECHTBANK ROERMOND

Sector strafrecht

Parketnummer : 04/860563-11

Datum uitspraak: 7 december 2012

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken,

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [datum],

thans gedetineerd in [adres]

 1. Het onderzoek van de zaak

  Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 23 november 2012.

 2. De tenlastelegging

  De verdachte staat terecht ter zake dat:

 3. hij op of omstreeks 01 oktober 2011 te Wellerlooi, in elk geval in de gemeente Bergen (L), ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven te beroven, met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, genoemde [slachtoffer] met een mes, in elk geval met een scherp voorwerp, in de hals en/of in het hoofd heeft gestoken en/of gesneden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

  (artikel 289 juncto 45 Wetboek van Strafrecht);

  althans indien terzake het vorenstaande onder 1 geen veroordeling zou volgen:

  hij op of omstreeks 01 oktober 2011 te Wellerlooi, in elk geval in de gemeente Bergen (L), ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk [slachtoffer] van het leven te beroven, met dat opzet genoemde [slachtoffer] met een mes, in elk geval met een scherp voorwerp, in de hals en/of in het hoofd heeft gestoken en/of gesneden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

  (artikel 287 juncto 45 Wetboek van Strafrecht);

 4. hij in of omstreeks de periode van 29 tot en met 30 september 2011 te Wellerlooi, in elk geval in de gemeente Bergen (L), meermalen, althans eenmaal [slachtoffer] en/of [slachtoffer 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend met een vinger een snijdende beweging langs zijn, verdachtes, hals/keel gemaakt en/of (daarbij) (telkens) genoemde [slachtoffer] en/of [slachtoffer 2] dreigend de woorden toegevoegd: "Jij moet in de hel verbranden, ik ga je vermoorden, ik ga jou als eerste vermoorden en daarna de rest" en/of "Ik ben god, ik ben gekomen om te oordelen, jullie moeten dood want jullie zijn slecht, ik ga eerst [slachtoffer] doodmaken, dan [naam] doodmaken en dan jou doodmaken want jullie moeten allemaal branden in de hel", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

  (artikel 285 Wetboek van Strafrecht).

  Voor zover in de tenlastelegging kennelijke schrijffouten of misslagen voorkomen, zijn die in deze weergave van de tenlastelegging door de rechtbank verbeterd. De verdachte is door deze verbetering, zoals uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, niet in de verdediging geschaad.

 5. De geldigheid van de dagvaarding

  Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke eisen voldoet en dus geldig is.

 6. De bevoegdheid van de rechtbank

  Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen.

 7. De ontvankelijkheid van de officier van justitie

  Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan. De officier van justitie kan dus in de vervolging worden ontvangen.

 8. Schorsing der vervolging

  Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken.

 9. Bewijsoverwegingen

  7.1.Standpunten van de officier van justitie en de verdediging

  De officier van justitie heeft gevorderd dat het onder 1 primair en 2 ten laste gelegde zal worden bewezen verklaard.

  De verdediging heeft zich blijkens de ter terechtzitting overgelegde pleitnota op het standpunt gesteld dat de verdachte integraal dient te worden vrijgesproken van het ten laste gelegde, aangezien bij feit 1 primair de voorbedachten rade en bij beide feiten het opzet, gelet op het feit dat verdachte handelde onder invloed van een psychose, niet aanwezig zijn.

  Volgens de verdediging is er geen aanleiding te veronderstellen dat er op enig moment sprake is geweest van kalm beraad en rustig overleg, waardoor de voorbedachten rade niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. Ditzelfde geldt voor het onder feit 1 en 2 ten laste gelegde opzet. Bij verdachte was ten tijde van het ten laste gelegde sprake van een psychose in die omvang en in die mate dat het denken, willen en handelen van verdachte ten tijde delict volledig werd beheerst door wanen. Verdachte was van ieder inzicht in de draagwijdte van zijn gedragingen en mogelijke gevolgen daarvan verstoken.

  7.2.Bewijsmiddelen en overwegingen van de rechtbank

  De overtuiging van de rechtbank dat de verdachte het onder 1 primair en 2 ten laste gelegde heeft begaan, is gegrond op de feiten en de omstandigheden die zijn vervat in de volgende bewijsmiddelen.

  De hieronder vermelde bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit, waarop zij in het bijzonder betrekking hebben. Het genoemde geschrift is slechts gebruikt in verband met de inhoud van de overige bewijsmiddelen.

  De bewijsmiddelen en het oordeel van de rechtbank

  [slachtoffer] doet op maandag 3 oktober 2011 aangifte. Hij verklaart onder meer: “Ik wens aangifte te doen van een feit gepleegd op zaterdag 1 oktober 2011 op camping [camping], gelegen te Wellerlooi. Ik ben in mijn gezicht gestoken en gesneden door een Poolse man genaamd [verdachte]. Op 29 september 2011 is de politie op de camping geweest met een officieel schrijven voor [verdachte] om de camping [camping] te verlaten. [verdachte] vertrok niet en bedreigde mij met de woorden: “Jij moet in de hel verbranden, ik ga je vermoorden, ik ga jou als eerste vermoorden en daarna de rest.” Bij deze woorden maakte bij met zijn vinger een snijdende beweging bij zijn eigen hals. Ik voelde mij hierdoor bedreigd omdat het op mij overkwam of dat [verdachte] mij wilde vermoorden door mijn keel door te snijden.

  Afgelopen zaterdagochtend werd ik wakker gemaakt door een kennis genaamd [naam]. Hij vertelde me dat [verdachte] terug was op de camping. Ik zag [verdachte] bij zijn caravan staan. Ik ben toen naar buiten gegaan en naar de weg die naast de camping ligt gelopen. Toen ik daar liep zat ik mij te bedenken of ik mijn caravan wel had afgesloten en ben toen teruggelopen in de richting van mijn caravan. Ik zag [verdachte] niet meer bij zijn caravan. Ik ben toen in mijn eigen caravan gegaan. Op dat moment viel de elektriciteit uit in mijn caravan. Ik ben...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT