Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 12 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Zutphen

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/880057-12

Uitspraak: 12 december 2012

tegenspraak

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte]

geboren [1976 te geboorteplaats]

adres [adres]

Raadsman mr M.U. Özsüren, advocaat te Nijkerk

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 28 november 2012.

De tenlastelegging

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting is gewijzigd is aan de verdachte ten laste gelegd dat:

zij op of omstreeks 25 januari 2012 te Azewijn, gemeente Montferland,in elk

geval in Nederland, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een

motorrijtuig (personenauto) daarmede rijdende over de voor het openbaar

verkeer openstaande weg, de Langeboomsestraat, ter hoogte van de kruising met

de Terborgseweg,

roekeloos, althans zeer, althans aanmerkelijk onoplettend, onvoorzichtig en/of

onachtzaam,

terwijl het zicht ter plaatse niet werd belemmerd, beperkt en/of werd

gehinderd, en/of

terwijl op de Langeboomsestraat voor genoemde kruising of splitsing bord

model B 6 van de bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

1990 was geplaatst

en/of terwijl op de Langeboomsestraat voor genoemde kruising of splitsing

haaientanden, als bedoeld in artikel 80 van genoemd reglement waren

aangebracht, en/of

terwijl zij op die weg, de Terborgseweg, rijdend ander verkeer wel had

waargenomen en/of had zien naderen, en/of

niet, althans in onvoldoende mate op het voor haar gelegen gedeelte

van die weg, de Langeboomsestraat en/of de Terborgseweg, en/of het overige verkeer heeft gelet en/of is blijven letten, en/of

(daarbij) in strijd met het gestelde in artikel 19 van voormeld reglement

zijn snelheid niet zodanig heeft geregeld dat zij, verdachte, in staat was

voormeld motorrijtuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover zij,

die weg, de Terborgseweg , kon overzien en waarover deze vrij was, en/of

(vervolgens) het/de voormeld(e)kruising/kruispunt is opgereden en/of

overgereden, en/of

(daarbij) in strijd met artikel 62 van voormeld reglement, geen gevolg heeft

gegeven aan een verkeersteken, dat een gebod inhoudt, namelijk geen voorrang

heeft verleend aan de bestuurder van een op die Terborgseweg rijdend andere

motorrijtuig (personenauto), immers geen gevolg heeft gegeven aan bord B6

van bijlage 1 van voormeld reglement en/of geen gevolg heeft gegeven aan de

op de Langeboomsestraat voor genoemde kruising aangebrachte haaientanden,

en/of

(vervolgens) is gebotst tegen, althans in aanrijding is gekomen met (die

bestuurder van) die personenauto merk: Opel, type: Astra, kenteken: [kenteken 1] en/of

(vervolgens) is gebotst tegen, althans in aanrijding is gekomen met (de

bestuurder van) een motorrijtuig (taxibusje), welke stilstond op de

Langeboomsestraat,

en aldus zich zodanig heeft gedragen dat een aan verdachtes schuld te wijten

verkeersongeval heeft plaatsgevonden, waardoor (een) ander(en) ([slachtoffer 1]

en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3])

zwaar lichamelijk letsel, althans zodanig lichamelijk letsel dat daaruit

tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden

is ontstaan, werd toegebracht;

terwijl het feit is veroorzaakt of mede is veroorzaakt doordat zij,

verdachte, in strijd met voormeld bord en/of voormelde haaientanden geen

voorrang heeft verleend aan de bestuurder van dat op die kruisende weg, de

Terborgseweg, rijdend andere (motor)rijtuig

art 175 lid 3 Wegenverkeerswet 1994

art 6 Wegenverkeerswet 1994

ALTHANS, dat

zij op of omstreeks 25 januari 2012 te Azewijn, gemeente Montferland, in elk

geval in Nederland, als bestuurder van een voertuig (personenauto), daarmee

rijdende op de weg, de Langeboomsestraat,ter hoogte van de kruising met de ,

terwijl het zicht ter plaatse niet werd belemmerd, beperkt en/of werd

gehinderd, en/of

terwijl op de Langeboomsestraat voor genoemde kruising of splitsing bord

model B 6 van de bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

1990 was geplaatst

en/of terwijl op de Langeboomsestraat voor genoemde kruising of splitsing

haaientanden, als bedoeld in artikel 80 van genoemd reglement waren

aangebracht, en/of

terwijl zij op die weg, de Terborgseweg, rijdend ander verkeer wel had

waargenomen en/of had zien naderen, en/of

niet, althans in onvoldoende mate op het voor haar gelegen gedeelte

van die weg, de Langeboomsestraat en/of de Terborgseweg, en/of het overige verkeer heeft gelet en/of

is blijven letten, en/of

(daarbij) in strijd met het gestelde in artikel 19 van voormeld reglement

zijn snelheid niet zodanig heeft geregeld dat zij, verdachte, in staat was

voormeld motorrijtuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover zij,

die weg, de Terborgseweg , kon overzien en waarover deze vrij was, en/of

(vervolgens) het/de voormeld(e)kruising/kruispunt is opgereden en/of

overgereden, en/of

(daarbij) in strijd met artikel 62 van voormeld reglement, geen gevolg heeft

gegeven aan een verkeersteken, dat een gebod inhoudt, namelijk geen voorrang

heeft verleend aan de bestuurder van een op die Terborgseweg rijdend andere

motorrijtuig (personenauto), immers geen gevolg heeft gegeven aan bord B6

van bijlage 1 van voormeld reglement en/of geen gevolg heeft gegeven aan de

op de Langeboomsestraat voor genoemde kruising aangebrachte haaientanden,

en/of

(vervolgens) is gebotst tegen, althans in aanrijding is gekomen met (die

bestuurder van) die personenautomerk: Opel, type: Astra, kenteken: [kenteken 1], en/of

(vervolgens) is gebotst tegen, althans in aanrijding is gekomen met (de

bestuurder van) een motorrijtuig (taxibusje), welke stilstond op de

Langeboomsestraat,

door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt,

althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd,

althans kon worden gehinderd;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

art 5 Wegenverkeerswet 1994

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT