Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ASSEN

Sector kanton

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 357582 \ VV EXPL 12-93

Vonnis van de kantonrechter ex art. 254 lid 4 Rv van 19 december 2012

in de zaak van

[eiser],

hierna te noemen: [eiser],

wonende te [woonplaats],

eisende partij,

gemachtigde: mr. H.J.A. van Dijk,

tegen

de besloten vennootschap Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V.,

hierna te noemen: Ardagh,

gevestigd te 7902 BZ Hoogeveen, Prins Hendrikstraat 24,

gedaagde partij,

gemachtigde: mr. P. Hulsegge.

De procedure

Bij dagvaarding van 30 oktober 2012 heeft [eiser] gevorderd om bij wege van onmiddellijke voorziening, Ardagh te veroordelen tot betaling van achterstallige salaris vanaf 14 september 2012, de wettelijke verhogingen daarover en de wettelijke rente, kosten rechtens.

Nadat de zaak ter terechtzitting werd behandeld, gelijktijdig met het door Ardagh ingediende voorwaardelijke ontbindingsverzoek (bekend onder nummer 359131 / EJ VERZ 12-5264) en van welke behandeling aantekeningen werden gemaakt, werd vonnis op heden bepaald.

De inhoud van alle stukken geldt als hier herhaald.

De vaststaande feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten, die vaststaan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist.

 1. Ardagh is een onderneming die verpakkingsmateriaal, bestemd voor melkpoeders voor baby's, produceert.

 2. [eiser] is sinds 14 september 1981 in dienst bij (de rechtsvoorganger van) Ardagh, laatstelijk in de functie van lijntechnicus, tegen een bruto salaris van € 2.579,56 per maand, exclusief emolumenten.

 3. Binnen Ardagh gelden de regels en voorschriften zoals vastgelegd in het boekje met belangrijke uitgangspunten en startinformatie (het zogenoemde BUS-boekje). Daarin is in bijlage 1 ten aanzien van de hygiëne -voor zover hier relevant- bepaald dat:

  Onderstaande instructies gelden voor een ieder die Ardagh Hoogeveen betreedt en komen voort uit de eisen van BRC/OP en klanten:

  (…)

  Niet roken, eten, drinken, snoepen en medicijngebruik:

  (…)

  Eten, drinken, snoepen (inclusief kauwgom en pruimtabak) en het gebruik van medicijnen is alleen toegestaan in de kantines en kantoren.

 4. Ardagh heeft de hygiëneregels ook door middel van bijeenkomsten (de zo te noemen kantinesessies) bij alle medewerkers onder de aandacht gebracht. Naar aanleiding van zo'n sessie heeft Ardagh op 17 december 2009 een brief doen uitgaan naar alle medewerkers waarin staat -voor zover hier relevant:

  (…)

  alleen in de schaftruimtes mag worden gegeten en gedronken;

  (…)

  Zoals aangegeven tijdens de kantinesessies is de tijd van waarschuwingen voorbij; indien er ten aanzien van het rook-, eet en/of drinkgedrag een overtreding van de geldende regels door leidinggevenden wordt geconstateerd, zal dit leiden tot ontslag.

  Om de ernst van bovenstaande te onderstrepen heeft de OR besloten om deze brief mede te ondertekenen.

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT