Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ASSEN

Sector kanton

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 359131 \ EJ VERZ 12-5264

Beschikking van de kantonrechter van 19 december 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V.,

hierna te noemen: Ardagh,

gevestigd te Hoogeveen,

verzoekende partij,

gemachtigde: mr. P. Hulsegge,

tegen

[verweerder],

hierna te noemen: [verweerder],

wonende te [adres],

verwerende partij,

gemachtigde: mr. H.J.A. van Dijk.

Procesverloop

Ardagh heeft bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 13 november 2012, verzocht de tussen Ardagh en [verweerder] gesloten arbeidsovereenkomst, voor het geval deze nog bestaat, te ontbinden op grond van gewichtige redenen, bestaande in primair een dringende reden en subsidiair een wijziging in omstandigheden in de zin van artikel 7: 685 BW.

Het verweerschrift van [verweerder] is binnengekomen op 29 november 2012.

De behandeling ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 5 december 2012, gelijktijdig met de door [verweerder] ingestelde loonvordering (geregistreerd onder nummer 357582 / VV EXPL 12-93).

Vervolgens is de beschikking bepaald op vandaag.

De feiten

 1. Ardagh is een onderneming die verpakkingsmateriaal, bestemd voor melkpoeders voor baby's, produceert.

 2. [verweerder] is sinds 14 september 1981 in dienst bij (de rechtsvoorganger van) Ardagh, laatstelijk in de functie van lijntechnicus, tegen een bruto salaris van € 2.579,56 per maand, exclusief emolumenten.

 3. Binnen Ardagh gelden de regels en voorschriften zoals vastgelegd in het boekje met belangrijke uitgangspunten en startinformatie (het zogenoemde BUS-boekje). Daarin is in bijlage 1 ten aanzien van de hygiëne -voor zover hier relevant- bepaald dat:

  Onderstaande instructies gelden voor een ieder die Ardagh Hoogeveen betreedt en komen voort uit de eisen van BRC/OP en klanten:

  (…)

  Niet roken, eten, drinken, snoepen en medicijngebruik:

  (…)

  Eten, drinken, snoepen (inclusief kauwgom en pruimtabak) en het gebruik van medicijnen is alleen toegestaan in de kantines en kantoren.

 4. Ardagh heeft de hygiëneregels ook door middel van bijeenkomsten (de zo te noemen kantinesessies) bij alle medewerkers onder de aandacht gebracht. Naar aanleiding van zo'n sessie heeft Ardagh op 17 december 2009 een brief doen uitgaan naar alle medewerkers waarin staat -voor zover hier relevant:

  (…)

  alleen in de schaftruimtes mag worden gegeten en gedronken;

  (…)

  Zoals aangegeven tijdens de kantinesessies is de tijd van waarschuwingen voorbij; indien er ten aanzien van het rook-, eet en/of drinkgedrag een overtreding van de geldende regels door leidinggevenden wordt geconstateerd, zal dit leiden tot ontslag.

  Om de ernst van bovenstaande te onderstrepen heeft de OR besloten om deze brief mede te ondertekenen.

  De...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT