Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank 's-Gravenhage

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer 09/755015-10

Datum uitspraak: 21 december 2012

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank 's-Gravenhage heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte A],

geboren op [geboortedatum] 1966 te [geboorteplaats],

adres: [woonadres].

 1. Het onderzoek ter terechtzitting

  Het onderzoek is gehouden ten terechtzittingen van 6 februari 2012 (pro forma), 20 april 2012 (regie), 8 juni 2012 (tweede regie), 27 augustus 2012 (derde regie), 14 november 2012 (vierde regie) en de inhoudelijke behandeling op 30 november 2012, 4, 5, 6 (schouw) en 7 december 2012.

  De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. J.C. Reddingius en van hetgeen door de raadslieden van verdachte mrs. G. Spong, S.F.J. Smeets en J.T.E. Vis, advocaten te Amsterdam, en door de verdachte naar voren is gebracht.

  De rechtbank heeft op 17 december 2012, dus na de sluiting van het onderzoek ter terechtzitting, door tussenkomst van de officier van justitie ontvangen een op diezelfde dag gedateerde brief van de rechter-commissaris die op 20 juni 2011 doorzoeking ter inbeslagname in de woning van verdachte heeft verricht. De rechtbank zal op dit geschrift geen acht slaan gelet op het bepaalde in artikel 301, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering. Evenmin ziet zij in deze gang van zaken aanleiding tot heropening van het onderzoek ter terechtzitting.

 2. De tenlastelegging

  Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting en afsplitsing van de feiten 4, 5 en 6 - ten laste gelegd dat:

 3. (zaaksdossiers 2, 4, 6, 8, 9, 12 en 15)

  Mainstream B.V. in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 28

  november 2011 te Noordwijk en/of Noordwijkerhout en/of Leiden en/of Hillegom

  en/of Lisse en/of Nieuw-Vennep, althans (elders) in Nederland,

  (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  (telkens) al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf, meermalen,

  althans eenmaal (telkens) opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt

  en/of verwerkt en/of heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of

  vervoerd en/of (in elk geval) (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad een

  (grote) hoeveelheid hennep en/of een (groot) aantal hennepplanten en/of delen

  daarvan en/of hasjiesj (een gebruikelijk vast mengsel van hennephars en

  plantaardige elementen van hennep waaraan geen andere substanties zijn

  toegevoegd) te weten (onder meer):

  1. in het pand aan de Boerhaaveweg 30 te Noordwijk op of omstreeks 20 juni 2011een (grote) hoeveelheid hennep en/of hasjiesj van in totaal (ongeveer) 30.000 gram (zaaksdossier 2) en/of

  2. in het pand aan de Emmastraat 13 te Noordwijkerhout op of omstreeks 20 juni 2011 (ongeveer) 80 hennepplanten (zaaksdossier 4) en/of

  3. in het pand aan de Lireweg 58 te Nieuw-Vennep op of omstreeks 7 mei 2011 en/of 20 juni 2011een (grote) hoeveelheid van in totaal (ongeveer) 17.800 gram hennep en/of hasjiesj (zaaksdossier 9) en/of

  4. in het pand aan de Prins Bernhardstraat 31-a te Hillegom op of omstreeks 20 juni 2011een (grote) hoeveelheid van in totaal (ongeveer) 19.180 gram hennep en/of hasjiesj (zaaksdossier 12) en/of

  5. in het pand aan de Korte Mare 8 te Leiden (coffeeshop GOA) op of omstreeks 20

   juni 2011 een (grote) hoeveelheid van in totaal (ongeveer) 575,71 gram hennep

   en/of hasjiesj (zaaksdossier 6) en/of

  6. in het pand aan de Korte Mare 8 te Leiden (coffeeshop GOA) op een of meer

   tijdstippen in of omstreeks de periode van 28 januari 2008 tot en met 2 januari

   2011 een of meer (grote) hoeveelheid/hoeveelheden hennep en/of hasjiesj

   (zaaksdossier 6) en/of

  7. in het pand aan de Heereweg 153 te Lisse (coffeeshop Happy Days) op of

   omstreeks 20 juni 2011 een (grote) hoeveelheid van in totaal (ongeveer) 1.601,25

   gram hennep en/of hasjiesj (zaaksdossier 8) en/of

  8. in het pand aan de Heereweg 153 te Lisse (coffeeshop Happy Days) op een of

   meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 januari 2008 tot en met 27

   november 2010 een of meer (grote) hoeveelheid/hoeveelheden hennep en/of

   hasjiesj (zaaksdossier 8) en/of

  9. in het pand aan de Lange Scheistraat 5 te Leiden (coffeeshop Stop 'n GOA) op of

   omstreeks 20 juni 2011 een (grote) hoeveelheid van in totaal (ongeveer) 243,96

   gram hennep en/of hasjiesj (zaaksdossier 15) en/of

  10. in het pand aan de Lange Scheistraat 5 te Leiden (coffeeshop Stop 'n GOA) op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 7 juli 2008 tot en met 12 juni 2011 een of meer (grote) hoeveelheid/hoeveelheden hennep en/of hasjiesj (zaaksdossier 15),

   althans (telkens) meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of

   hasjiesj en/of marihuana, zijnde hennep en/of hasjiesj, (telkens) (een)

   middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel

   aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet en/of een middel als

   bedoeld in artikel 1 lid 1 sub d van de Opiumwet vermeld op de bij die wet

   behorende lijst II, aan welk(e) feit(en) (of tot welke verboden gedraging(en)

   de verdachte en/of zijn mededader(s) feitelijk leiding heeft/hebben gegeven

   en/of tot welk feit (of tot welke verboden gedraging) de verdachte en/of zijn

   mededader(s) opdracht heeft/hebben gegeven;

   en/of

   (zaaksdossiers 2, 4, 6, 8, 9, 12 en 15)

   Sizo B.V. in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 28

   november 2011 te Noordwijk en/of Noordwijkerhout en/of Leiden en/of Hillegom

   en/of Lisse en/of Nieuw-Vennep, althans (elders) in Nederland,

   (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

   (telkens) al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf, meermalen,

   althans eenmaal (telkens) opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt

   en/of verwerkt en/of heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of

   vervoerd en/of (in elk geval) (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad een

   (grote) hoeveelheid hennep en/of een (groot) aantal hennepplanten en/of delen

   daarvan en/of hasjiesj (een gebruikelijk vast mengsel van hennephars en

   plantaardige elementen van hennep waaraan geen andere substanties zijn

   toegevoegd) te weten (onder meer):

  11. in het pand aan de Boerhaaveweg 30 te Noordwijk op of omstreeks 20 juni

   2011een (grote) hoeveelheid hennep en/of hasjiesj van in totaal (ongeveer) 30.000

   gram (zaaksdossier 2) en/of

  12. in het pand aan de Emmastraat 13 te Noordwijkerhout op of omstreeks 20 juni

   2011 (ongeveer) 80 hennepplanten (zaaksdossier 4) en/of

  13. in het pand aan de Lireweg 58 te Nieuw-Vennep op of omstreeks 7 mei 2011 en/of

   20 juni 2011een (grote) hoeveelheid van in totaal (ongeveer) 17.800 gram hennep en/of hasjiesj

   (zaaksdossier 9) en/of

  14. in het pand aan de Prins Bernhardstraat 31-a te Hillegom op of omstreeks 20 juni

   2011een (grote) hoeveelheid van in totaal (ongeveer) 19.180 gram hennep en/of hasjiesj

   (zaaksdossier 12) en/of

   E) in het pand aan de Korte Mare 8 te Leiden (coffeeshop GOA) op of omstreeks 20

   juni 2011 een (grote) hoeveelheid van in totaal (ongeveer) 575,71 gram hennep

   en/of hasjiesj (zaaksdossier 6) en/of

   F) in het pand aan de Korte Mare 8 te Leiden (coffeeshop GOA) op een of meer

   tijdstippen in of omstreeks de periode van 28 januari 2008 tot en met 2 januari

   2011 een of meer (grote) hoeveelheid/hoeveelheden hennep en/of hasjiesj

   (zaaksdossier 6) en/of

   G) in het pand aan de Heereweg 153 te Lisse (coffeeshop Happy Days) op of

   omstreeks 20 juni 2011 een (grote) hoeveelheid van in totaal (ongeveer) 1.601,25

   gram hennep en/of hasjiesj (zaaksdossier 8) en/of

   H) in het pand aan de Heereweg 153 te Lisse (coffeeshop Happy Days) op een of

   meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 januari 2008 tot en met 27

   november 2010 een of meer (grote) hoeveelheid/hoeveelheden hennep en/of

   hasjiesj (zaaksdossier 8) en/of

   I) in het pand aan de Lange Scheistraat 5 te Leiden (coffeeshop Stop 'n GOA) op of

   omstreeks 20 juni 2011 een (grote) hoeveelheid van in totaal (ongeveer) 243,96

   gram hennep en/of hasjiesj (zaaksdossier 15) en/of

  15. in het pand aan de Lange Scheistraat 5 te Leiden (coffeeshop Stop 'n GOA) op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 7 juli 2008 tot en met 12 juni 2011 een of meer (grote) hoeveelheid/hoeveelheden hennep en/of hasjiesj (zaaksdossier 15),

   althans (telkens) meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of

   hasjiesj en/of marihuana, zijnde hennep en/of hasjiesj, (telkens) (een)

   middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel

   aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet en/of een middel als

   bedoeld in artikel 1 lid 1 sub d van de Opiumwet vermeld op de bij die wet

   behorende lijst II, aan welk(e) feit(en) (of tot welke verboden gedraging(en)

   de verdachte en/of zijn mededader(s) feitelijk leiding heeft/hebben gegeven

   en/of tot welk feit (of tot welke verboden gedraging) de verdachte en/of zijn

   mededader(s) opdracht heeft/hebben gegeven;

   Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een

   veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

   (zaaksdossiers 2, 4, 6, 8, 9, 12 en 15)

   hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 28 november 2011

   te Noordwijk en/of Noordwijkerhout en/of Leiden en/of Lisse en/of Hillegom

   en/of Nieuw-Vennep, althans (elders) in Nederland,

   (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

   (telkens) al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf, meermalen,

   althans eenmaal (telkens) opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt

   en/of verwerkt en/of heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of

   vervoerd en/of (in elk geval) (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad een

   (grote) hoeveelheid hennep en/of een (groot) aantal hennepplanten en/of delen

   daarvan en/of hasjiesj (een gebruikelijk vast mengsel van hennephars en

   plantaardige elementen van hennep waaraan geen andere substanties...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT