Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Groningen, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Groningen

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Strafrecht

Parketnummer: 18/676005-09

datum uitspraak: 21 december 2012

op tegenspraak

Raadsman: mr. A. Moszkowicz, advocaat te Amsterdam

VONNIS van de rechtbank te Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, Noordelijke Fraudekamer, zitting houdende te Groningen, in de zaak tegen:

[verdachte 4],

geboren op [datum] 1987 te [plaats],

wonende te [plaats en adres].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 24 oktober 2011, 25 november 2011, 11 april 2012 en 7 december 2012.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

 1. 1A) (artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

  hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 juni 2008 tot en met 31

  januari 2009 te Heerhugowaard en/of Winschoten en/of Den Haag en/of Apeldoorn

  en/of Amersfoort en/of Leek en/of (elders) in Nederland,

  tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

  meermalen, althans eenmaal,

  (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

  bevoordelen door hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse

  hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of een

  samenweefsel van verdichtsels waaronder onder meer de navolgende aangevers:

  dhr. [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2] en/of [benadeelde 3] en/of [benadeelde 4] en/of [benadeelde 5] en/of [benadeelde 6] en/of [benadeelde 7] en/of [ benadeelde 8], elk heeft/hebben bewogen tot de afgifte van 149 euro, althans

  (een) geldbedrag, in elk geval enig goed en/of het aangaan van een schuld;

  hierin bestaande dat hij en/of zijn mededader(s),

  met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk

  en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid onder meer

  telkens:

  - heeft/hebben doen voorkomen dat de brieven met een aangehechte acceptgiro,

  betreffende de bijdrage KvKhandelsregister.nl 2009, afkomstig waren van de

  Kamer van Koophandel Nederland ten behoeve van de registratie in het

  handelsregister van de Kamer van Koophandel Nederland door onder meer:

  * het gebruik van een gelijkende lay-out en/of gelijkend kleurgebruik en/of

  gelijkend logo en/of de gelijkende naam KvKhandelsregister en/of het

  tijdstip van verzending en/of

  * aangevers in genoemde brieven erop te attenderen dat er sprake was van een

  nieuw bankrekeningnummer en/of

  * genoemde brieven te versturen in enveloppen voorzien met een gelijkend

  logo van de Kamer van Koophandel Nederland;

  waardoor aangever(s) werd(en) bewogen tot bovengenoemde afgifte;

  EN/OF

  1B) (artikel 337 lid 1 sub d jo lid 3 Wetboek van Strafrecht)

  hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 juni 2008 tot en met 31

  januari 2009 te Heerhugowaard en/of Winschoten en/of Den Haag en/of Apeldoorn

  en/of Amersfoort en/of Leek en/of (elders) in Nederland,

  tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

  meermalen, althans eenmaal,

  (telkens) opzettelijk valse en/of vervalste of wederrechtelijk vervaardigde

  merken, te weten:

  - het woord- en beeldmerk "Kantoor voor Klanten BVBA "; en/of

  - het woord- en beeldmerk "KvKhandelregister.nl 2009 "; en/of

  - het woord- en beeldmerk "www.kvkhandelsregister.nl";

  althans in elk geval een beschermd woord en/of beeldmerk, dan wel een sterk

  gelijkend woord en/of beeldmerk van de Kamer van Koophandel Nederland,

  heeft afgeleverd en/of heeft doen afleveren, en/of heeft uitgedeeld en/of

  heeft doen uitdelen en/of in voorraad heeft gehad en/of in voorraad heeft doen

  hebben,

  zulks terwijl hij en/of zijn mededader (s) van het plegen van vorenomschreven

  misdrijven hun/zijn beroep hebben/heeft gemaakt en/of het plegen van

  vorenomschreven misdrijven als bedrijf hebben/heeft uitgeoefend;

  art 326 Wetboek van Strafrecht

  art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

 2. 2 (artikel 31b juncto artikel 31 juncto artikel 31a Auteurswet )

  hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 juni 2008 tot en met 31

  januari 2009 te Heerhugowaard en/of Winschoten en/of Den Haag en/of Apeldoorn

  en/of Amersfoort en/of Leek en/of (elders) in Nederland,

  tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

  meermalen, althans eenmaal,

  (telkens) opzettelijk één of meer voorwerpen, te weten om en nabij 700.000

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT