Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, 17 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak17 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Leeuwarden

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector straf

parketnummer 17/885201-12

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 17 december 2012 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1981 te [geboorteplaats],

wonende te [adres].

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 3 december 2012.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. R.P. Snorn, advocaat te Heerenveen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

verdachte op of omstreeks 26 oktober 2011, te Heerenveen, (althans) in de gemeente Heerenveen, als verkeersdeelnemer,

te weten als bestuurder van een motorrijtuig (een personenauto) rijdende

over de weg, de Dominee Kingweg, komende uit noordwestelijke richting en

gaande in zuidoostelijke richting (in de richting van de Oude

Veenscheiding),zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeerongeval heeft plaatsgevonden,

doordat verdachte roekeloos, althans zeer, in elk geval aanzienlijk,

onvoorzichtig en/of onoplettend en/of onachtzaam is geweest,

aangezien verdachte, rijdende, aldaar, met een snelheid tussen 50 kilometer

per uur en 82 kilometer per uur, althans met een (aanzienlijk) hogere snelheid

dan de ter plaatse voor motorrijtuigen toegestane snelheid van 50 kilometer

per uur, in elk geval met een (veel) te hoge snelheid voor een veilig verkeer

ter plaatse, met onverminderde, althans nagenoeg onverminderde, snelheid een in die Dominee Kingweg, ter hoogte van de kruising of splitsing van die Dominee Kingweg en de Gruttostraat, gelegen oversteek plaats voor fietsers en voetgangers, is genaderd

en/of

bij het naderen van die oversteek plaats voor fietsers en voetgangers de

snelheid van het door verdachte bestuurde motorrijtuig toen niet zodanig heeft

geregeld dat verdachte in staat was het door hem bestuurde motorrijtuig tot

stilstand te brengen binnen de afstand waarover verdachte de weg kon overzien

en waarover deze vrij was,

en/of

(vervolgens) met (de (linker) voorzijde van) het door verdachte bestuurde

motorrijtuig is aangereden of (op)gebotst tegen een fiets en/of de bestuurder

van een fiets, die, komende vanaf het ten noordoosten van (de rijbaan van)

die Dominee Kingweg gelegen fietspad, (de rijbaan van) die Dominee Kingweg was

of wilde gaan oversteken, waardoor, althans mede waardoor die fietser, [slachtoffer] geheten, werd gedood, in elk geval zodanig (zwaar) lichamelijk letsel werd toegebracht dat die [slachtoffer] is overleden;

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT