Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, 28 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

Rechtbank Almelo

Sector strafrecht

Parketnummers: 08/720890-11 en 08/720799-11(gevoegd ter terechtzitting)

Datum vonnis: 28 december 2012

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo tegen:

[verdachte],

geboren op [datum] in [plaats],

wonende in [adres].

 1. Het onderzoek op de terechtzitting

  Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 14 december 2012. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. A. Hermelink en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman

  mr. H. Scheper, advocaat te Wierden, naar voren is gebracht.

 2. De tenlastelegging

  De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

  onder parketnummer 08/720890-11 primair en onder parketnummer 08/720799-11 primair: als paardenhouder c.q. paardenverzorger opzettelijk een aantal paarden en/of pony's pijn en/of letsel heeft toegebracht en/of de gezondheid van deze dieren heeft benadeeld;

  subsidiair wordt verdachte onder beide parketnummers verweten: dat hij aan deze dieren de nodige verzorging heeft onthouden.

  Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

  onder parketnummer 08/720890-11:

  hij in of omstreeks het tijdvak van 01 december 2010 tot en met 17 maart 2011, te Aadorp, in de gemeente Almelo, meermalen, althans eenmaal,zonder redelijk doel en/of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar was, opzettelijk bij een aantal, althans bij een of meer paarden en/of pony's, pijn en/of letsel heeft veroorzaakt en/of de gezondheid van die/dat paard(en) en/of pony('s) heeft benadeeld, immers heeft verdachte

  - in of omstreeks het tijdvak van 01 december 2010 tot en met 4 februari 2011 een pony (met verwondingen op de rug)

  -niet althans (volstrekt) onvoldoende gevoederd en/althans (volstrekt)

  onvoldoende (schoon) drinkwater gegeven, en/althans

  -laten liggen althans verblijven in een (kleine) (natte) (donkere) box

  in (op de grond liggende) mest, en/althans

  -geen enkele medische verzorging gegeven

  tengevolge waarvan die pony (erg) ziek is geworden en/of (vervolgens) dood is gegaan;

  - op of omstreeks 4 februari 2011,

  -30, althans een aantal paarden en/of pony's laten verblijven in een weiland terwijl die paarden / pony's geen (schoon) drinkwater ter

  beschikking hadden en/of terwijl in/tussen het gras/hooi/bermmaaisel (dienend als voer ten behoeve van die paarden en/of pony's) in dat weiland (lege) blikjes en/of (lege) plastic flessen en/of plastic bekertjes bevatte, en/of

  -10, althans een aantal paarden en/of pony's laten verblijven in stallen/boxen waarvan de ondergrond nat was en/althans waarin geen droge ligplekken aanwezig waren, en/of

  -3, althans een of meer veulens laten verblijven in een (grote) stal waar een dikke natte drab van mest en/of urine / vocht op de bodem lag en/of zaten die veulens (tot aan de oren toe) geheel onder de mest;

  - op of omstreeks 10 februari 2011

  -27, althans een aantal paarden en/of pony's op een (geheel kaalgevreten) perceel laten verblijven terwijl een baal hooi dat die paarden en/of pony's (als voer) ter beschikking stond van zeer slechte kwaliteit was, aangezien daarin zeer veel stengels van diverse onkruiden zaten (zoals grove zuring) en/of terwijl er in die baal hooi (enorm) veel zand

  zat, en/of

  -3, althans een of meer veulens laten verblijven in een stal waarvan de bodem vol lag met dikke natte mest en/of waar die veulens geen droge / zindelijke ligplaats hadden, en/of waren die veulens sterk bevuild met aangekoekte mest, en/of

  -(zonder (medische) verzorging) een pony in een binnenbox laten staan / verblijven die over het gehele lichaam kale plekken had en welke pony bij het ademhalen raspende geluiden maakte en/of pompend adem haalde, en/of

  - in of omstreeks het tijdvak van 4 februari 2011 tot en met 10 februari 2011 een aantal, althans een of meer paarden en/of pony's coniferengroen (van een coniferenhaag) laten vreten (hetgeen bij paardachtigen kan leiden tot ernstig nier- en leverfalen met de dood als gevolg);

  - op of omstreeks 17 maart 2011

  -een aantal, althans een of meer paarden en/of pony's in de stands in een laag mest laten staan en/of was in een stal de mest voorzien van schimmel, en/of

  -een een aantal, althans een of meer paarden en/of pony's in (een) weiland(en) laten verblijven waarin aanzienlijke hoeveelheden piepschuim en/of plastic flesjes en/of stukken los schrikdraad en/of schriklint en/of kapotte halsters en/of halsnummers en/of touw lagen;

  zulks terwijl hij, verdachte, de/het hiervoren omschreven misdrijf /

  misdrijven pleegde in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als

  paardenverzorger / paardenhouder ((mede)ten behoeve van de medische industrie)

  ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

  kunnen volgen, SUBSIDIAIR, ter zake dat

  hij in of omstreeks het tijdvak van 4 februari 2011 tot en met 17 maart 2011,

  te Aadorp, in de gemeente Almelo, als houder van een of meer dieren, te weten een aantal, althans een of meer paarden en/of pony's, aan dat/die dier(en) de nodige verzorging heeft onthouden, immers

  - in of omstreeks het tijdvak van 01 december 2010 tot en met 4 februari 2011 werd een pony (met verwondingen op de rug) niet althans (volstrekt) onvoldoende gevoederd en/althans (volstrekt) onvoldoende (schoon) drinkwater gegeven, en/althans lag althans verbleef die pony in een (kleine) (natte) (donkere) box in (op de grond liggende) mest, en/althans kreeg die pony geen enkele medische verzorging,

  tengevolge waarvan die pony (erg) ziek is geworden en/of (vervolgens dood

  is gegaan;

  - bevond(en) op of omstreeks 4 februari 2011,

  -30, althans een aantal paarden en/of pony's zich in een weiland terwijl die paarden en/of die pony's geen (schoon) drinkwater en/of geen gezond en/of schoon voer ter beschikking hadden, en/of

  -10, althans een aantal paarden en/of pony's zich in stallen/boxen waarvan de ondergrond nat was en/althans waarin geen droge ligplekken aanwezig waren en/of

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT