Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, 17 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak17 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Leeuwarden

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector straf

parketnummer 17/880151-12

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 17 december 2012 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1966 te [geboorteplaats],

wonende te [adres].

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 3 december 2012.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. W.A. Veenstra, advocaat te Joure.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 december 2011 tot en met 5 februari 2012,

op diverse data en/of tijdstippen,

te Koudum en/of te Lemmer, (althans) in het arrondissement Leeuwarden,

meermalen, althans eenmaal, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en)

en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer]

(geboren op 5 oktober 1996) heeft gedwongen tot het ondergaan van (een)

handeling(en) die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het

seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte:

- zijn penis en/of vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer] gebracht en/of

- de vagina en/of borsten en/of billen van die [slachtoffer] gestreeld en/of betast

en/of

- getongzoend met die [slachtoffer],

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte (telkens)

gebruik heeft gemaakt van zijn (psychisch) overwicht op die [slachtoffer], immers:

- was hij, verdachte, de leraar en/of vertrouwenspersoon van die [slachtoffer] en/of

- bestond er een groot leeftijdsverschil tussen hem, verdachte en die [slachtoffer]

en/of

- leed die [slachtoffer] aan anorexia en/of was (aldus) kwetsbaar en/of

- heeft hij, verdachte, die [slachtoffer] meegenomen naar een hotel en/of opgehaald

met de auto en naar een rustige plek gereden,

(aldus) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan, waarin

die [slachtoffer] zich niet, althans onvoldoende aan/tegen de seksuele handelingen

met hem, verdachte, kon onttrekken en/of verzetten;

Subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en

strafoplegging aan verdachte

hij in of omstreeks de periode van 1 december 2011 tot en met 5 februari 2012,

op diverse data en/of tijdstippen, te Koudum en/of te Lemmer, (althans) in het

arrondissement Leeuwarden, meermalen, althans eenmaal, met [slachtoffer] (geboren op 5 oktober 1996), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte:

- zijn penis en/of vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer] gebracht en/of

- de vagina en/of borsten en/of billen van die [slachtoffer] gestreeld en/of betast

en/of

- getongzoend met die [slachtoffer].

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Vordering officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd:

- veroordeling voor het onder 1. primair ten laste gelegde;

- oplegging van een werkstraf van 240 uur subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis;

- oplegging van een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden met een proeftijd van twee jaren;

- oplegging van de bijzondere voorwaarde van reclasseringstoezicht;

- oplegging van de bijzondere voorwaarde van een behandelverplichting bij de Forensische polikliniek van de GGZ of een soortgelijke instelling;

- toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer] tot een bedrag van € 4.954,97 met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel voor dat bedrag.

Beoordeling van het bewijs

De raadsman heeft gepleit voor vrijspraak van het primair ten laste gelegde nu geen sprake is van geweld dan wel andere feitelijkheden waardoor [slachtoffer] is gedwongen de seksuele handelingen te ondergaan.

Van verkrachting is sprake indien een verdachte door geweld, bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.

De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat van geweld dan wel bedreiging met geweld in deze zaak geen sprake is geweest. De vraag is of sprake is geweest van feitelijkheden waardoor verdachte aangeefster heeft gedwongen het seksueel binnendringen te ondergaan. De officier van justitie voert aan dat dit het geval is, waarbij de feitelijkheid volgens hem bestaat uit de afhankelijkheidssituatie in combinatie met het leeftijdsverschil en de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT