Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, 17 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak17 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Leeuwarden

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector straf

parketnummer 17/885453-11

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 17 december 2012 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1971 te [geboorteplaats],

wonende te [adres].

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 3 december 2012.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. E.J. Kuiters, advocaat te Leeuwarden.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

verdachte op verschillende tijdstippen, althans enig tijdstip, in of omstreeks

de periode van 7 februari 2008 tot en met 31 december 2010,

te Drachten, (althans) in de gemeente Smallingerland, in elk geval (elders) in

Nederland, meermalen, in elk geval eenmaal, een (zogenoemd) verantwoordingsformulier PGB(ten name van de budgethouders [naam 1]) en waarop (telkens) door of namens de budgethouder verantwoording wordt afgelegd of dient te worden afgelegd aan het zorgkantoor en (telkens) in gebruik bij Zorgkantoor CZ, zijnde (elk daarvan) een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen,(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst,

door (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid op of in dat

formulier te vermelden of op te geven - zakelijk weergegeven - dat door [naam 2] (telkens) in de (verantwoordings)periode waarop dat formulier

betrekking had (telkens) de op dat formulier vermelde of opgegeven zorg heeft

verleend en/of dat voor die verleende zorg (telkens) het op dat formulier

vermelde bedrag is (uit)betaald en/of

(vervolgens) (telkens) door ondertekening van dat formulier te verklaren dat

zij, verdachte, dit formulier (telkens) naar waarheid had ingevuld in

Baarle-Nassau, zulks terwijl door voornoemde [naam 2] in de periode waarop dat formulier betrekking had niet die op dat formulier vermelde zorg heeft verleend en/of

zij, verdachte, dat formulier niet in Baarle-Nassau heeft ingevuld of

opgemaakt en ondertekend,(telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Vordering officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd:

- veroordeling voor het ten laste gelegde;

- oplegging van een werkstraf voor de duur van 240 uren subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis;

- oplegging van een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden met een proeftijd van drie jaren;

- oplegging van de bijzondere voorwaarde van reclasseringstoezicht;

- oplegging van de bijzondere voorwaarde van een behandelverplichting in de forensische polikliniek;

- niet-ontvankelijk verklaring van de benadeelde partij CZ Zorgkantoor B.V.

Beoordeling van het bewijs

De rechtbank past met betrekking tot het ten laste gelegde feit de volgende bewijsmiddelen toe, met inachtneming van het bepaalde in artikel 359, derde lid, tweede volzin van het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT