Verzet van Centrale Raad van Beroep, 11 januari 2013

Datum uitspraak:11 januari 2013
Uitgevende instantie::Centrale Raad van Beroep
SAMENVATTING

Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar. Niet verschoonbare termijnoverschrijding.

 
GRATIS UITTREKSEL

11/5027 ZVW-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 8 juli 2011, 11/209 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[A. te B. ] (appellant)

het College voor zorgverzekeringen (Cvz)

Datum uitspraak: 11 januari 2013

PROCESVERLOOP

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 1 mei 2012 heeft de Raad het door appellant ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de Raad van 1 mei 2012 heeft appellant verzet gedaan.

Het verzet is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 13 december 2012, waar partijen met voorafgaand bericht niet zijn verschenen.

OVERWEGINGEN

Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep van appellant tegen het besluit van Cvz van 3 december 2010 ongegrond verklaard. Bij dat besluit had Cvz het bezwaar van appellant tegen het besluit van Cvz van 7 maart 2010 niet-ontvankelijk verklaard wegens niet verschoonbare termijnoverschrijding.

De uitspraak van de Raad van 1 mei 2012 berust op de overwegingen dat het hogerberoepschrift niet tijdig is ingediend, en dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellant niet in verzuim is geweest.

Vaststaat dat het hogerberoepschrift te laat is ingediend. De laatste dag waarop tijdig een hogerberoepschrift kon worden ingediend, was 22 augustus 2011. Het hogerberoepschrift is gedateerd 20 augustus 2011. De enveloppe waarin het per post is bezorgd, draagt het poststempel 23 augustus 2011. Het hogerberoepschrift is op 25 augustus 2011 bij de Raad ontvangen.

In verzet heeft appellant geen verklaring gegeven voor het feit dat hij het hogerberoepschrift te laat heeft ingediend. Hij heeft slechts naar voren gebracht dat de uitspraak van de Raad van 1 mei 2012...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT