Verzet van Centrale Raad van Beroep, 11 de Enero de 2013

Datum uitspraak11 de Enero de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/574 ANW-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 20 december 2011, 11/680 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[A. te B.]

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Datum uitspraak 11 januari 2013.

PROCESVERLOOP

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 11 mei 2012 heeft de Raad het door appellante ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de Raad van 11 mei 2012 heeft appellante verzet gedaan.

Het verzet is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 13 december 2012, waar partijen niet zijn verschenen.

OVERWEGINGEN

De uitspraak van de Raad van 11 mei 2012 berust op de overwegingen dat het verschuldigde griffierecht niet binnen de bij - aangetekend verzonden - brief van 27 februari 2012 gestelde termijn van vier weken is bijgeschreven op de rekening van de Raad dan wel ter griffie is gestort, en dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellante niet in verzuim is geweest.

Het griffierecht is op 10 april 2012 bijgeschreven op de rekening van de Raad. Daarmee staat vast dat het griffierecht niet tijdig is betaald.

In het verzetschrift heeft appellante aangevoerd dat zij een familielid in Nederland heeft verzocht namens haar het griffierecht te betalen.

Uit de bij het verzetschrift gevoegde stukken blijkt dat het bedrag van het griffierecht op 5 april 2012 via GWK Travelex is overgemaakt. Dat is na het verstrijken van de gestelde termijn. Niet is gebleken van belemmeringen voor appellante om binnen de termijn voor betaling te zorgen.

Het verzet moet ongegrond worden verklaard.

Voor een veroordeling in de proceskosten van het verzet is geen aanleiding.

Het bedrag van het te laat betaalde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT