Verzet van Centrale Raad van Beroep, January 11, 2013

Datum uitspraak:2013/01/11
Uitgevende instantie::Centrale Raad van Beroep
SAMENVATTING

Verzet. Verzetschrift niet tijdig ingediend. Niet gebleken van feiten of omstandigheden die leiden tot het oordeel dat de termijnoverschrijding appellant niet kan worden verweten. Verzet niet-ontvankelijk.

 
GRATIS UITTREKSEL

12/634 AKW-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 14 december 2011, 10/121 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[A. te B.] (appellant)

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)

Datum uitspraak: 11 januari 2013

PROCESVERLOOP

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 16 mei 2012, verzonden op 16 mei 2012, heeft de Raad het door appellant ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de Raad van 16 mei 2012 heeft appellant bij brief, bij de Raad ontvangen op 7 augustus 2012, verzet gedaan.

Het verzet is behandeld ter zitting van 13 december 2012. Appellant is verschenen. De Svb is niet verschenen.

OVERWEGINGEN

De uitspraak van de Raad van 16 mei 2012 berust op de overwegingen dat het verschuldigde griffierecht niet binnen de gestelde termijn is bijgeschreven op de rekening van de Raad dan wel ter griffie is gestort, en dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellant niet in verzuim is geweest.

De Raad ziet zich allereerst, ambtshalve, gesteld voor de vraag naar de ontvankelijkheid van het verzet.

Vaststaat dat het verzetschrift niet tijdig is ingediend. Appellant heeft daar, ook ter zitting, geen verklaring voor gegeven. Ook overigens is niet gebleken van feiten of omstandigheden die leiden tot het oordeel dat de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT