Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Leeuwarden

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 114590 / HA ZA 11-602

Vonnis van 19 december 2012

in de zaak van

 1. de rechtspersoon naar het recht van de plaats harer vestiging

  KIDDE DE MEXICO S.A.,

  gevestigd te Col. Guadeloupe Inn, Mexcio,

 2. de rechtspersoon naar het recht van de plaats harer vestiging

  CHARTIS SEGUROS MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABELE.,

  gevestigd te Mexico-Stad, Mexico,

 3. de rechtspersoon naar het recht van de plaats harer vestiging

  CHARTIS INSURANCE UK LIMITED,

  gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

 4. de rechtspersoon naar het recht van de plaats harer vestiging

  AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY,

  gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,

  eiseressen,

  procesadvocaat: mr. R.S. van der Spek te Leeuwarden,

  behandelend advocaten: mr. R. de Haan en mr. J.A. Kruit te Rotterdam,

  tegen

 5. de commanditaire vennootschap

  SCHEEPVAARTONDERNEMING HARNS C.V.,

  gevestigd te Harlingen,

 6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [X] SHIPPING B.V.,

  gevestigd te Harlingen,

 7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [Y] SHIPPING B.V.,

  gevestigd te Harlingen,

 8. [B],

  wonende te Harlingen,

 9. [C],

  wonende te Harlingen,

  gedaagden,

  advocaat: mr. H. Boonk te Rotterdam.

  Eiseressen zullen hierna gezamenlijk ladingbelanghebbenden genoemd worden en individueel respectievelijk Kidde de Mexico, Chartis Mexico, Chartis UK en AHAC. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk de rederij genoemd worden en gedaagde sub 1. Scheepvaartonderneming Harns.

 10. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding;

  - de conclusie van antwoord;

  - de conclusie van repliek, tevens verandering van eis;

  - de conclusie van dupliek;

  - de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken, waaronder pleitnotities.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 11. De feiten

  2.1. Kidde de Mexico heeft in Marokko van Maroc Phosphore S.A. 8.400 ton Monoammonium Phosphate (hierna: MAP) gekocht, met verkoopbeding FOB ("free on board"). Kidde de Mexico wenste het MAP van Marokko naar Mexico te vervoeren. Daartoe heeft Kidde de Mexico op 29 juni 2009 te Bremen, Duitsland een overeenkomst getiteld "voyage charter party" gesloten met het aldaar gevestigde Candler Schiffahrt GmbH (hierna: Candler) voor vervoer aan boord van het ms 'Harns'. Candler heeft vervolgens op haar beurt een charter party gesloten met de rederij om de lading te vervoeren. De rederij is eigenares van het ms 'Harns'.

  2.2. Artikel 29 van de op de tussen Kidde de Mexico en Candler gesloten charter party van toepassing verklaarde voorwaarden luidt:

  "Clause 29 (Arbitration Clause)

  Any dispute or difference under this charter party shall be refered to London and English Law is to apply."

  2.3. Het MAP is op 1 augustus 2009 te Jorf Lasfar, Marokko, aan boord van het ms 'Harns' geladen. Per diezelfde datum is een door de kapitein van het ms 'Harns' getekend cognossement (Bill of Lading, hierna: BoL) afgegeven, naar het model "Congenbill Edition 1964". De BoL bevat een zogenaamde Paramount clause, waarvan de tekst, voor zover hier van belang, luidt:

  This Bill of lading shall have effect subject to the provisions of any legislation relating to the carriage of goods by sea which incorporates the rules relating to Bills of lading contained in the International Convention, dated Brussels 25th August, 1924 and which is compulsorily applicable to the contract of carriage herein contained.

  De BoL vermeldt tevens:

  "All the terms, conditions, liberties, and exceptions of the Charter-Party are here-with incorporated."

  De ruimte op de BoL waar de datum van de betreffende charter party dient te worden ingevuld is blanco. De BoL vermeldt als "shipper" (verzender) Maroc Phosphore S.A. gevestigd te Marokko. Door het cognossement is een directe contractuele relatie ontstaan tussen Kidde de Mexico (als cognossementshoudster) en de rederij (als eigenares van het ms 'Harns').

  2.4. De kapitein van het ms 'Harns' heeft een route gevolgd die loopt over Silver Bank, gelegen ten noorden van het eiland Hispaniola (waarop zijn gelegen de Dominicaanse Republiek en Haïti). De "Admirality Sailing Instructions", hoofdstuk 3, pagina 69 vermelden over deze route onder meer:

  "Routes

  3.9

  (…)

 12. The banks are detached, extensive and steep-to, however, because of numerous reefs and rocks scattered along their edges, they are very dangerous.

 13. Owing to the lack of navigational aids and the proximity of danger, none of the channels or passages can be recommended for navigation, and no directions are given.

  (…)

  See West Indies Pilot Volume II

  (…)

  Topography

  (…)

  3.12

 14. Silver Bank has not been closely examined and it is not advisable to attempt to cross it. (…)

 15. All sides of the bank are very dangerous as several rocky heads, shown on the chart, lie near the outer edge."

  Op de nautische kaart van het gebied, nummer 3908, uitgegeven door de "British Admirality", staat op een drietal verschillende plaatsen binnen de contouren van Silver Bank de vermelding: "Inadequately Surveyed".

  2.5. Onderweg is het ms 'Harns' op 12 augustus 2009 gestrand bij Silver Bank voor de kust van de Dominicaanse Republiek. Toen het schip niet op eigen kracht kon loskomen is de hulp ingeroepen van Svitzer Salvage. Om het schip los te krijgen heeft Svitzer Salvage 800 ton MAP overboord gezet, waarna het ms 'Harns' door een sleepboot is losgetrokken. Na een noodreparatie in een droogdok in de Dominicaanse Republiek, is het schip op 25 augustus 2009 aangekomen in de loshaven Altamira te Mexico.

  2.6. Als gevolg van de stranding zijn er diverse gaten in de huid van het schip ontstaan. Bij lossing bleek dat een deel van de niet overboord gezette lading MAP ondanks de noodreparatie nat was geworden, wat tot waardevermindering heeft geleid.

  2.7. De rederij heeft naar aanleiding van het incident avarij-grosse verklaard. De dispache is nog niet beschikbaar, onder meer omdat het hulploon nog niet is afgewikkeld.

  2.8. Om de lading uitgeleverd te krijgen heeft Chartis UK, verzekeraar van Kidde de Mexico, een garantie aan de hulpverleners verstrekt. Tevens heeft Kidde de Mexico een "average bond" afgegeven aan de dispacheur (Schoutens) en heeft AHAC een "average guarantee" gesteld.

  2.9. Kidde de Mexico heeft in september 2009 in Mexico beslag gelegd op het ms 'Harns'. Dit beslag is opgeheven tegen afgifte van een namens de rederij gestelde garantie voor een maximum bedrag van USD 4.200.000,00.

  2.10. Ladingbelanghebbenden hebben een (voorlopig) rapport in het geding gebracht van [A] (hierna: [A]), opgesteld op 12 april 2010 aan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT