Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Haarlem, Voorzieningenrechter, 17 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak17 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK Haarlem

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/5477 en 12/5480

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van

17 december 2012 in de zaken tussen

[naam verzoekster], te [woonplaats], verzoekster

(gemachtigde: mr. G. Meesters),

en

de raad van bestuur van de Stichting Centrum indicatiestelling zorg, verweerder

(gemachtigde: J. Henneveld).

Procesverloop

Bij besluit van 15 mei 2012 (het primaire besluit) heeft verweerder ten behoeve van verzoekster een indicatie afgegeven. Bij dit besluit heeft verweerder het zorgzwaartepakket GGZ04C geïndiceerd gedurende 7 etmalen per week (klasse 7). Deze indicatie was geldig tot 31 januari 2017.

Bij besluit van 2 oktober 2012 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van verzoekster ongegrond verklaard. Bij dit besluit heeft verweerder een nieuwe indicatie gesteld voor de volgende functies:

- zorgzwaartepakket GGZ04C, klasse 7, met als einddatum 31 december 2012;

- persoonlijke verzorging, klasse 1 (0-1,9 uur), begindatum 1 januari 2013 en einddatum 3 oktober 2013;

- begeleiding, klasse 1 (0 – 1,9 uur), begindatum 1 januari 2013 en einddatum 3 oktober 2013.

Verzoekster heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Dit beroep is geregistreerd onder nr. AWB 12/5171. Zij heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek is geregistreerd onder nr. 12/5477.

Bij brief van 11 oktober 2012 heeft verweerder verzoekster medegedeeld dat van het intrekken van het bezwaar geen sprake is. Hiertegen heeft verzoekster bezwaar gemaakt. Bij besluit van 7 december 2012 heeft verweerder het bezwaar (kennelijk) niet-ontvankelijk verklaard. Tegen dit besluit heeft verzoekster beroep ingesteld. Dit beroep is geregistreerd onder nr. AWB 12/5717. Zij heeft voorts de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek is geregistreerd onder nr. AWB 12/5480.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 17 december 2012. Verzoekster is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Voorts was ter zitting aanwezig [naam], vader van verzoekster.

Na afloop van de zitting heeft de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst het verzoek met reg. nr. AWB 12/5477 toe;

- schorst het bestreden besluit van 2 oktober 2012 tot uiterlijk 31 maart 2013;

- gelast verweerder het door verzoekster...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT