Hoger beroep van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Uitspraak : 19 december 2012

Zaaknummer : 200.102.434/01

Rekestnummer rechtbank : FA11-954

[de man],

wonende te [woonplaats],

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. M.C. Carli-Lodder te ‘s-Gravenhage,

tegen

[de vrouw],

wonende te [woonplaats],

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat mr. W.H. Klein Meuleman te Rotterdam.

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

De man is op 21 februari 2012 in hoger beroep gekomen van een beschikking van 22 november 2011 van de rechtbank ‘s-Gravenhage.

De vrouw heeft op 1 mei 2012 een verweerschrift ingediend.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

van de zijde van de man:

- op 14 september 2012 een brief van dezelfde datum met bijlagen;

van de zijde van de vrouw:

- op 12 september 2012 een brief van diezelfde datum met bijlagen.

De zaak is op 27 september 2012 mondeling behandeld. Ter zitting zijn verschenen: partijen, bijgestaan door hun advocaten.

De man heeft ter zitting pleitnotities overgelegd.

PROCESVERLOOP IN EERSTE AANLEG EN VASTSTAANDE FEITEN

Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg verwijst het hof naar de bestreden beschikking.

Bij die beschikking zijn de door de man verzochte wijziging van de door hem betaalde en nog te betalen onderhoudsbijdrage aan de vrouw, alsmede de door de man verzochte door de vrouw aan hem te betalen onderhoudsbijdrage, afgewezen.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover daar in hoger beroep geen grief tegen is gericht.

BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

  1. In geschil zijn de door de man aan de vrouw te betalen uitkering in haar levensonderhoud, alsmede de door de vrouw aan de man te betalen uitkering in zijn levensonderhoud.

  2. De man verzoekt het hof de bestreden beschikking te vernietigen en, opnieuw beschikkende:

    1. De door de man aan de vrouw te betalen partneralimentatie, zoals bepaald bij beschikking van de rechtbank 11 december 2007 en bekrachtigd door het hof bij beschikking van 18 februari 2009 te wijzigen en te bepalen op nihil met ingang van 18 augustus 2010, dan wel 1 november 2010, althans de datum van indiening van het inleidend verzoekschrift, dan wel met ingang van 1 maart 2012 of een nadere door het hof te bepalen datum, doch in elk geval te verlagen tot een door het hof in goede justitie te bepalen bijdrage met ingang van een door het hof nader te bepalen datum;

    2. De door de man aan de vrouw te betalen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT