Verzet van Centrale Raad van Beroep, 15 de Febrero de 2013

Datum uitspraak15 de Febrero de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/3423 WWB-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Maastricht van 11 mei 2012, 12/317 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[A. te B.] (appellant)

het college van burgemeester en wethouders van Heerlen

Datum uitspraak: 15 februari 2013

PROCESVERLOOP

Appellant heeft hoger beroep ingesteld tegen de aangevallen uitspraak.

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 21 van de Beroepswet van 30 oktober 2012 heeft de Raad zich onbevoegd verklaard van het hoger beroep kennis te nemen.

Tegen de uitspraak van de Raad van 30 oktober 2012 heeft appellant verzet gedaan.

Het verzet is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 28 januari 2013, waar partijen niet zijn verschenen.

OVERWEGINGEN

De aangevallen uitspraak is een uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Awb. Tegen een dergelijke uitspraak kan geen hoger beroep worden ingesteld. Wel kan daartegen (bij de rechtbank) verzet worden gedaan.

In verzet heeft appellant uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat hij geen hoger beroep heeft willen instellen, maar verzet heeft willen doen.

De Raad is van oordeel dat zijn uitspraak van 30 oktober 2012 op zichzelf juist is. Doordat de geschriften van appellant niet altijd even toegankelijk zijn, is de bedoeling van appellant pas in verzet duidelijk geworden. De Raad zal daarom het verzet ongegrond verklaren.

Het hogerberoepschrift zal worden doorgezonden aan de rechtbank Limburg ter behandeling als verzetschrift.

In de omstandigheden van het geval zou terugbetaling door de griffier van de Raad van het griffierecht...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT