Verzet van Centrale Raad van Beroep, 15 de Febrero de 2013

Datum uitspraak15 de Febrero de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/4538 ZVW-V, 12/4539 ZVW-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam 4 mei 2012, 11/1627 en 11/1628 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[A. te B.], Frankrijk (appellant)

het College voor zorgverzekeringen

Datum uitspraak: 15 februari 2013

PROCESVERLOOP

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 21 november 2012 heeft de Raad het door appellant tegen de aangevallen uitspraak ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de Raad van 21 november 2012 heeft appellant verzet gedaan.

OVERWEGINGEN

De uitspraak van de Raad van 21 november 2012 berust op de overwegingen dat het verschuldigde griffierecht niet binnen de bij - aangetekend verzonden - brief van 18 september 2012 gestelde termijn is betaald, en dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellant niet in verzuim is geweest.

In verzet is gebleken dat, als gevolg van een administratieve fout, de adressering van de brief van 18 september 2012 een onjuiste postcode bevat. Naar aanleiding daarvan is een nieuwe termijn voor de betaling van het griffierecht gesteld. Het griffierecht is binnen die termijn betaald.

Dit betekent dat het verzet gegrond wordt verklaard, de uitspraak van de Raad van 21 november 2012 vervalt en het onderzoek wordt voortgezet in de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT