Verzet van Centrale Raad van Beroep, 22 de Febrero de 2013

Datum uitspraak22 de Febrero de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/3545 ANW-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, in verbinding met artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet op het verzoek om herziening van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 1 maart 2012, 11/3129

Partijen:

[A. te B. ] (verzoekster)

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)

Datum uitspraak: 22 februari 2013

PROCESVERLOOP

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 in verbinding met artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 5 oktober 2012 heeft de Raad het door verzoekster gedane verzoek om herziening van de uitspraak van de Raad van 1 maart 2012, 11/3129, niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de Raad van 5 oktober 2012 heeft verzoekster verzet gedaan.

Het verzet is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 28 januari 2013, waar partijen - de Svb met voorafgaand bericht - niet zijn verschenen.

OVERWEGINGEN

De uitspraak van de Raad van 5 oktober 2012 berust op de overwegingen dat het verschuldigde griffierecht niet binnen de bij - aangetekend verzonden - brief van 30 juli 2012 gestelde termijn van vier weken is bijgeschreven op de rekening van de Raad dan wel ter griffie is gestort, en dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat verzoekster niet in verzuim is geweest.

Vaststaat dat het griffierecht niet is betaald.

In het verzetschrift heeft verzoekster geen verklaring gegeven voor het feit dat zij het griffierecht niet heeft betaald.

Nu ook overigens niet is gebleken van feiten of omstandigheden die leiden tot het oordeel dat verzoekster niet in verzuim is geweest, moet het verzet ongegrond worden verklaard.

Voor een veroordeling in de proceskosten van het verzet ziet de Raad geen aanleiding.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep verklaart het verzet ongegrond.

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT