Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Groningen, 20 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Groningen

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Strafrecht

parketnummers: 18/670661-11, 18/830193-12 en 18/670078-12 (promis)

datum uitspraak: 27 december 2012

op tegenspraak

raadsman: mr. J.P. Plasman

V O N N I S

van de rechtbank Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats en land] op [datum],

thans preventief gedetineerd in P.I. Noord, gevangenis De Marwei te Leeuwarden.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 30 augustus 2012, 28 november 2012 en 20 december 2012.

Tenlastelegging

Aan verdachte is na toegestane vordering wijziging tenlastelegging ten laste gelegd dat:

Onder parketnummer 18/670661-11

hij op of omstreeks 27 augustus 2011, te Tripscompagnie, althans in de

gemeente Menterwolde, in elk geval in het arrondissement Groningen,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en al dan

niet met voorbedachten rade een of meer personen, te weten [getuige 3],

[medeverdachte 1], [getuige 2] en/of [medeverdachte 2] van het leven te

beroven, althans zwaar lichamelijk letsel toe te brengen,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met dat

opzet en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, met een of meer

vuurwapen(s) een of meer kogels heeft afgevuurd op die [getuige 3], die

[medeverdachte 1], die [getuige 2] en/of die [medeverdachte 2],

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij op of omstreeks 27 augustus 2011, te Tripscompagnie, althans in de

gemeente Menterwolde, in elk geval in het arrondissement Groningen,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer

personen, te weten [getuige 3], [medeverdachte 1], [getuige 2] en/of

[medeverdachte 2], heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans

met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van)

zijn mededader(s) opzettelijk dreigend met een of meer vuurwapen(s) een of

meer kogels afgevuurd op en/of in de richting van die [getuige 3], die

[medeverdachte 1], die [getuige 2] en/of die [medeverdachte 2];

art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

onder parketnummer: 18/830193-12

 1. hij in of omstreeks de periode van 29 juli 2011 tot en met 1 augustus 2011, in de boerderij/het pand [straat] te Tripscompagnie, in elk geval in de gemeente Menterwolde,

  ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een of meer personen, genaamd [aangever 1] en/of [aangever 2], te dwingen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [aangever 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met dat oogmerk tezamen en in vereniging met verdachtes mededader(s), althans alleen,

  - die [aangever 1] en/of die [aangever 2] meermalen, althans eenmaal, tegen het hoofd en/of tegen de rug en/of elders tegen het lichaam heeft geschopt, getrapt, geslagen en/of gestompt, en/of

  - die [aangever 1] een of meer messen heeft getoond en/of (hierbij) die [aangever 1] de woorden heeft toegevoegd: "Als je je niet stil houdt dan snijden we je een oor af", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

  - op die [aangever 1] is gaan zitten, en/of

  - de handen van die [aangever 1] op diens rug heeft vastgebonden en/of

  - de handen van die [aangever 2] op diens rug heeft vastgebonden en/of

  - de benen van die [aangever 1] heeft vastgebonden en/of vastgebonden gehouden, en/of

  - een (papieren) zak of tas over het hoofd van die [aangever 1] heeft gedaan en/of gehouden, en/of

  - een (papieren) zak of tas over het hoofd van die [aangever 2] heeft gedaan en/of gehouden, en/of

  - die [aangever 1] de woorden heeft toegevoegd: "Geld, geld, geld" en/of "Waar heb je je geld" en/of "Hoeveel ligt er bij je vriendin", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

  - een of meer pistolen tegen het hoofd van die [aangever 1] gezet en/of gehouden, althans aan die [aangever 1] getoond, en/of

  - die [aangever 1] en/of die [aangever 2] gedurende genoemde periode, althans gedurende enige dagen en/of uren in die boerderij/dat pand heeft vast gehouden en/of bewaakt en/of aldus heeft voorkomen dat die [aangever 1] en/of die [aangever 2] die boerderij/dat pand kon(den) verlaten,

  terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

  EN/OF

  hij in of omstreeks de periode van 29 juli 2011 tot en met 1 augustus 2011, in de boerderij/het pand [straat] te Tripscompagnie, in elk geval in de gemeente Menterwolde,

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen

  € 320, althans geld en/of een simkaart, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

  een telefoontoestel en/of een portemonnee, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

  welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [aangever 1] en/of die [aangever 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het

  bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met verdachtes mededader(s), althans alleen,

  - die [aangever 1] en/of die [aangever 2] meermalen, althans eenmaal, tegen het hoofd en/of tegen de rug en/of elders tegen het lichaam heeft geschopt, getrapt, geslagen en/of gestompt, en/of

  - die [aangever 1] een of meer messen heeft getoond en/of (hierbij) die [aangever 1] de woorden heeft toegevoegd: "Als je je niet stil houdt dan snijden we je een oor af", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

  - op die [aangever 1] is gaan zitten, en/of

  - de handen van die [aangever 1] op diens rug heeft vastgebonden en/of

  - de handen van die [aangever 2] op diens rug heeft vastgebonden en/of

  - de benen van die [aangever 1] heeft vastgebonden en/of vastgebonden gehouden, en/of

  - een (papieren) zak of tas over het hoofd van die [aangever 1] heeft gedaan en/of gehouden, en/of

  - een (papieren) zak of tas over het hoofd van die [aangever 2] heeft gedaan en/of gehouden, en/of

  - die [aangever 1] de woorden heeft toegevoegd: "Geld, geld, geld" en/of "Waar heb je je geld" en/of "Hoeveel ligt er bij je vriendin", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

  - een of meer pistolen tegen het hoofd van die [aangever 1] gezet en/of gehouden, althans aan die [aangever 1] getoond, en/of

  - die [aangever 1] en/of die [aangever 2] gedurende genoemde periode, althans gedurende enige dagen en/of uren in die boerderij/dat pand heeft vast gehouden en/of bewaakt en/of aldus heeft voorkomen dat die [aangever 1] en/of die [aangever 2] die boerderij/dat pand kon(den) verlaten,

 2. hij in of omstreeks de periode van 30 juli 2011 tot en met 1 augustus 2011, in de boerderij/het pand [straat] te Tripscompagnie, in elk geval in de gemeente Menterwolde,

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een of meer personen, te weten [betrokkene1] en/of diens echtgenote [betrokkene 3] en/of hun/diens zoon(tje) [betrokkene 2] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van 15.000,- euro, althans geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [betrokkene1] en/of die [betrokkene 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met verdachtes mededader(s), althans alleen,

  - die [betrokkene 1] en/of die [betrokkene 2] meermalen, althans eenmaal, tegen het hoofd en/of tegen de rug en/of elders tegen het lichaam heeft geschopt, getrapt, geslagen en/of gestompt, en/of

  - (een) (papieren) zak(ken) over het hoofd/de hoofden van die [betrokkene1] en/of die [betrokkene 2] heeft gedaan en/of gehouden, en/of

  - de handen van die [betrokkene 1] op diens rug heeft vastgebonden en/of vastgebonden gehouden, en/of

  - die [betrokkene 1] de woorden heeft toegevoegd en/of doen toevoegen: "Zij moeten twee ton aan geld van je hebben", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

  - een of meer pistolen op die [betrokkene 1] en/of die [betrokkene 2] heeft gericht en/of gericht gehouden, althans aan die [betrokkene 1] en/of die [betrokkene 2] getoond, en/of

  - die [betrokkene 1] en/of die [betrokkene 2] gedurende genoemde periode, althans gedurende enige dagen en/of uren in die boerderij/dat pand heeft vast gehouden en/of bewaakt en/of aldus heeft voorkomen dat die [betrokkene 1] en/of die [betrokkene 2] die boerderij/dat pand kon(den) verlaten;

 3. hij in omstreeks de nacht van 10 december 2011 op 11 december 2011, te Froombosch, in elk geval in de gemeente Slochteren,

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit/nabij de woning [adres]heeft weggenomen

  - een geldbedrag van ongeveer 80 euro, althans een geldbedrag, en/of

  - twee, althans een of meer mobiele telefoontoestellen, en/of

  - een of meerdere hennepplanten en/of...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT