Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Groningen, 20 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Groningen

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Strafrecht

parketnummer: 18/670180-12(promis)

datum uitspraak: 27 december 2012

op tegenspraak

raadsvrouw: mr. I.A. Groenendijk

V O N N I S

van de rechtbank Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats en land] op [datum],

wonende te [woonplaats],

thans verblijvende te P.I. HvB Ter Apel, Ter Apel.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 9 juli 2012, 5 oktober 2012, 23 november 2012, 26 november 2012 en 20 december 2012.

Tenlastelegging

Aan verdachte is na toegestane vordering nadere omschrijving tenlastelegging ten laste gelegd dat:

 1. hij in of omstreeks de periode van 29 juli 2011 tot en met 1 augustus 2011, in de boerderij/het pand [straat] te Tripscompagnie, in elk geval in de gemeente Menterwolde,

  ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een of meer personen, genaamd [aangever 1] en/of Aangever 2, te dwingen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [aangever 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met dat oogmerk tezamen en in vereniging met verdachtes mededader(s), althans alleen,

  - die [aangever 1] en/of die Aangever 2 meermalen, althans eenmaal, tegen het hoofd en/of tegen de rug en/of elders tegen het lichaam heeft geschopt, getrapt, geslagen en/of gestompt, en/of

  - die [aangever 1] een of meer messen heeft getoond en/of (hierbij) die [aangever 1] de woorden heeft toegevoegd: "Als je je niet stil houdt dan snijden we je een oor af", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

  - op die [aangever 1] is gaan zitten, en/of

  - de handen van die [aangever 1] op diens rug heeft vastgebonden en/of

  - de handen van die Aangever 2 op diens rug heeft vastgebonden en/of

  - de benen van die [aangever 1] heeft vastgebonden en/of vastgebonden gehouden, en/of

  - een (papieren) zak of tas over het hoofd van die [aangever 1] heeft gedaan en/of gehouden, en/of

  - een (papieren) zak of tas over het hoofd van die [aangever 2] heeft gedaan en/of gehouden, en/of

  - die [aangever 1] de woorden heeft toegevoegd: "Geld, geld, geld" en/of "Waar heb je je geld" en/of "Hoeveel ligt er bij je vriendin", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

  - een of meer pistolen tegen het hoofd van die [aangever 1] gezet en/of gehouden, althans aan die [aangever 1] getoond, en/of

  - die [aangever 1] en/of die aangever 2 gedurende genoemde periode, althans gedurende enige dagen en/of uren in die boerderij/dat pand heeft vast gehouden en/of bewaakt en/of aldus heeft voorkomen dat die [aangever 1] en/of die aangever 2 die boerderij/dat pand kon(den) verlaten,

  terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

  EN/OF

  hij in of omstreeks de periode van 29 juli 2011 tot en met 1 augustus 2011, in de boerderij/het pand [straat] te Tripscompagnie, in elk geval in de gemeente Menterwolde,

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen

  € 320, althans geld en/of een simkaart, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

  een telefoontoestel en/of een portemonnee, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan aangever 2, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

  welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [aangever 1] en/of die aangever 2, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het

  bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met verdachtes mededader(s), althans alleen,

  - die [aangever 1] en/of die aangever 2 meermalen, althans eenmaal, tegen het hoofd en/of tegen de rug en/of elders tegen het lichaam heeft geschopt, getrapt, geslagen en/of gestompt, en/of

  - die [aangever 1] een of meer messen heeft getoond en/of (hierbij) die [aangever 1] de woorden heeft toegevoegd: "Als je je niet stil houdt dan snijden we je een oor af", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

  - op die [aangever 1] is gaan zitten, en/of

  - de handen van die [aangever 1] op diens rug heeft vastgebonden en/of

  - de handen van die aangever 2 op diens rug heeft vastgebonden en/of

  - de benen van die [aangever 1] heeft vastgebonden en/of vastgebonden gehouden, en/of

  - een (papieren) zak of tas over het hoofd van die [aangever 1] heeft gedaan en/of gehouden, en/of

  - een (papieren) zak of tas over het hoofd van die aangever 2 heeft gedaan en/of gehouden, en/of

  - die [aangever 1] de woorden heeft toegevoegd: "Geld, geld, geld" en/of "Waar heb je je geld" en/of "Hoeveel ligt er bij je vriendin", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

  - een of meer pistolen tegen het hoofd van die [aangever 1] gezet en/of gehouden, althans aan die [aangever 1] getoond, en/of

  - die [aangever 1] en/of die aangever 2 gedurende genoemde periode, althans gedurende enige dagen en/of uren in die boerderij/dat pand heeft vast gehouden en/of bewaakt en/of aldus heeft voorkomen dat die [aangever 1] en/of die aangever 2 die boerderij/dat pand kon(den) verlaten,

 2. hij in of omstreeks de periode van 30 juli 2011 tot en met 1 augustus 2011, in de boerderij/het pand [straat] te Tripscompagnie, in elk geval in de gemeente Menterwolde,

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een of meer personen, te weten [[betrokkene 1]] en/of diens echtgenote [betrokkene 3] en/of hun/diens zoon(tje) [betrokkene 2] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van 15.000,- euro, althans geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [[betrokkene 1]] en/of die [betrokkene 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met verdachtes mededader(s), althans alleen,

  - die [[betrokkene 1]] en/of die [betrokkene 2] meermalen, althans eenmaal, tegen het hoofd en/of tegen de rug en/of elders tegen het lichaam heeft geschopt, getrapt, geslagen en/of gestompt, en/of

  - (een) (papieren) zak(ken) over het hoofd/de hoofden van die [[betrokkene 1]] en/of die [betrokkene 2] heeft gedaan en/of gehouden, en/of

  - de handen van die [betrokkene 1] op diens rug heeft vastgebonden en/of vastgebonden gehouden, en/of

  - die [betrokkene 1] de woorden heeft toegevoegd en/of doen toevoegen: "Zij moeten twee ton aan geld van je hebben", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

  - een of meer pistolen op die [betrokkene 1] en/of die [betrokkene 2] heeft gericht en/of gericht gehouden, althans aan die [betrokkene 1] en/of die [betrokkene 2] getoond, en/of

  - die [betrokkene 1] en/of die [betrokkene 2] gedurende genoemde periode, althans gedurende enige dagen en/of uren in die boerderij/dat pand heeft vast gehouden en/of bewaakt en/of aldus heeft voorkomen dat die [betrokkene 1] en/of die [betrokkene 2] die boerderij/dat pand kon(den) verlaten;

  Bewijsvraag

  Standpunt van de officier van justitie

  De officier van justitie heeft aangevoerd dat zowel het onder 1 ten laste gelegde, te weten de poging tot afpersing van [aangever 1] als de diefstal met geweld tegen [aangever 1] en Aangever 2, als het onder 2 ten laste gelegde, te weten de afpersing van [betrokkene 1] dan wel Betrokkene 3, wettig en overtuigend bewezen kan worden.

  Verdachte is het hele weekend in de boerderij geweest, was op meerdere momenten aanwezig bij de mishandelingen en bedreigingen en heeft zelfs actief gehandeld door Betrokkene 2 vast te binden. Nu verdachte op geen enkele wijze heeft getracht de situatie te beëindigen, dan wel zich hiervan te distantiëren, heeft verdachte een dusdanig substantiële bijdrage aan het ten laste gelegde geleverd dat moet worden gesproken van medeplegen.

  Standpunt van de verdediging

  De raadsvrouw heeft betoogd dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het medeplegen van onder 1 en 2 ten laste gelegde. De raadsvrouw heeft daartoe aangevoerd dat verdachte niet precies wist wat zich in de boerderij afspeelde. Uit onder meer foto’s is gebleken dat het om een zeer grote boerderij gaat met diverse ruimtes. Dat verdachte het schreeuwen en gillen niet heeft gehoord is ook verklaarbaar doordat er veel harde muziek was. Dat de buurman het geschreeuw wel heeft gehoord maakt dit niet anders. Het enkele feit dat verdachte zou moeten hebben geweten van het geweld, maakt hem geen medepleger. Daarnaast heeft verdachte geen uitvoeringshandelingen verricht ten aanzien van het gebruikte geweld. Uit de verklaringen van aangever of de medeverdachten is niet gebleken dat verdachte geweldshandelingen heeft verricht.

  De belastende verklaring afgelegd door [medeverdachte 3] is uit wraak voortgekomen. [medeverdachte 3] is op deze verklaring teruggekomen bij de rechter-commissaris. De verklaring van [medeverdachte 3] bij de rechter-commissaris moet dan ook als ontlastend bewijs voor verdachte worden gezien. De rechtbank kan zowel de verklaring bij de politie als die bij de rechter-commissaris niet bezigen voor het bewijs, nu de rechtbank niet uit eigen waarneming ter zitting een oordeel heeft gevormd over welke verklaring juist is.

  De verklaring van [medeverdachte 4], dat verdachte hem via [medeverdachte 2] €...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT