Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, 12 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Middelburg

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 74772 / HA ZA 10-411

Vonnis van 12 december 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

IMTECH BUILDING SERVICES B.V.

gevestigd te Capelle aan de IJssel,

eiseres in conventie,

verweerster in voorwaardelijke reconventie,

advocaat mr. W. van de Wier te Maastricht,

tegen

 1. [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in reconventie],

  wonende te Biervliet, gemeente Terneuzen,

 2. [gedaagde sub 2 in conventie, eiseres sub 2 in reconventie],

  wonende te Biervliet,

  gedaagden in conventie,

  eisers in voorwaardelijke reconventie

  advocaat mr. B. d'Hooghe te Terneuzen.

  Partijen zullen hierna Imtech Building Services B.V. en [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in reconventie] genoemd worden.

 3. De procedure

  1.1 Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 21 december 2011

  - de conclusie van repliek in conventie, tevens van antwoord in (voorwaardelijke) reconventie

  - de conclusie van dupliek in conventie, tevens houdende conclusie repliek in voorwaardelijke reconventie

  - de conclusie van dupliek in (voorwaardelijke) reconventie

  - het proces-verbaal van comparitie van 18 september 2012

  1.2 Ten slotte is vonnis bepaald.

 4. De feiten

  2.1 Imtech Building Services B.V. heeft in de periode 2004/2005 installatie-werkzaamheden verricht aan de woning van [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in reconventie] en zijn echtgenote Oosterlee.

  2.2 Imtech Building Services B.V. heeft drie facturen van € 75.000,00 aan [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in reconventie] gestuurd. Van deze facturen is er één betaald.

  2.3 Imtech Building Services B.V. heeft op 16 december 2009 een brief naar [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in reconventie] gestuurd, waarin onder andere staat:

  “Middels dit schrijven bevestigen wij, ter voorkoming van enig misverstand, de afspraken tussen u en Imtech Building Services B.V., aangaande de uitstaande betalingen voor de elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden in uw woonhuis te Biervliet. Imtech gaat de volgende storingen oplossen (…)Betaling.

  Het resterende bedrag wat nog door u voldaan wordt bedraagt € 60.000,-- exclusief BTW. De betalingsregeling ziet er als volgt uit:

  € 15.000,-- excl. BTW uiterlijk te voldoen op 31 maart 2010

  € 15.000,-- excl. BTW uiterlijk te voldoen op 30 juni 2010

  € 15.000,-- excl. BTW uiterlijk te voldoen op 30 september 2010

  € 15.000,-- excl. BTW uiterlijk te voldoen op 31 december 2010

  Storingen. Nadat de eerste betaling binnen is zullen we aanvangen met het oplossen van voorgenoemde storingen.”

  2.4 [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in reconventie] heeft op 8 februari 2010 een e-mail aan [A], een medewerker van Imtech Building Services B.V., gestuurd waarin staat:

  “Het belangrijkste wat ontbreekt, en heel belangrijk, is de full documentatie as built va(n) het project, We hebben daar zeker over gesproken als zijnde essentieel onderdeel van een op te leveren project, verder is de inhoud in lijn met wat we hebben besproken,”.

  2.5 Imtech Building Services B.V. heeft op 10 februari 2010 een brief naar Van 't Westeinde gestuurd waarin dezelfde afspraken staan als de brief van 16 december 2009, aangevuld met het volgende:

  “As-build. Na afronding zal Imtech de voor de utiliteit gebruikelijke as-build documenten aanleveren. Ons schrijven (…) d.d. 16 december 2009. U heeft reeds per mail aangegeven dat het gestelde in genoemd schrijven in lijn is met hetgeen we besproken hebben. Gezien een overtuigend akkoord op dat schrijven vanuit uw zijde steeds achterwege is gebleven gaan we er zonder tegenbericht nu van uit dat het gestelde, wat in dit schrijven wederom herhaald en daarnaast aangevuld is, nu wel uw akkoord heeft”.

  Op deze brief heeft Van 't Westeinde niet gereageerd.

 5. Het geschil

  in conventie

  3.1 Imtech Building Services B.V. vordert samengevat - [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in reconventie] en Oosterlee hoofdelijk te veroordelen tot betaling van € 71.400,00 vermeerderd met rente en kosten. Subsidiair vordert Imtech Building Services B.V. [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in reconventie] te veroordelen tot betaling van hetzelfde bedrag.

  3.2 De vordering is gegrond op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT