Verzet van Centrale Raad van Beroep, 8 de Marzo de 2013

Datum uitspraak 8 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/4899 WMO-V, 12/4900 WWB-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda van 31 juli 2012, 12/3446 en 12/3447 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[Appellante] te [woonplaats] (appellante)

het college van burgemeester en wethouders van Breda (college) en de Commissie Sociale Zekerheid van Breda (commissie)

PROCESVERLOOP

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 21 van de Beroepswet van 30 januari 2013 heeft de Raad - voor zover nu van belang - de aangevallen uitspraak vernietigd.

Tegen de uitspraak van de Raad van 30 januari 2013 heeft mr. T.W. Franssen, advocaat, namens het college en de commissie verzet gedaan.

OVERWEGINGEN

De uitspraak van de Raad van 30 januari 2013 is niet in overeenstemming met artikel 6:20, derde lid, van de Awb. De voorzieningenrechter van de rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het beroep mede betrekking heeft op het alsnog genomen - primaire - besluit van 20 juli 2012.

Dit betekent dat het verzet gegrond wordt verklaard, de uitspraak van de Raad van 30 januari 2013 vervalt en het onderzoek wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond.

Voor de goede orde wijst de Raad er nog op dat - dus - niet hoeft te worden beslist op het bezwaar(schrift) van appellante tegen het besluit van 20 juli 2012.

Voor een veroordeling in de proceskosten van het verzet is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT