Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, 27 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak27 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Assen

RECHTBANK ASSEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 19.830253-12

vonnis van de meervoudige strafkamer d.d. 27 november 2012 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1974,

wonende te [adres],

thans gedetineerd in [detentieadres].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 13 november 2012.

De verdachte is verschenen en werd bijgestaan door mr. J. Dekens, advocaat te Odoorn.

De tenlastelegging

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

 1. hij op of omstreeks 02 september 2012 te Assen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een geparkeerd staande auto met kenteken [] heeft weggenomen een navigatiesysteem van het merk [], in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1/S1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft

  gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

  art 310 Wetboek van Strafrecht

  art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

 2. hij in of omstreeks de periode van 06 april 2012 tot en met 18 juni 2012 te Assen en/of Leek en/of Tolbert, althans in Nederland, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 93.750 euro, althans een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2/S2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel;

  art 310 Wetboek van Strafrecht

  art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

  Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

  De officier van justitie mr. A.M. de Vries acht hetgeen onder 1 en onder 2 is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden, met aftrek van voorarrest.

  De voorvragen

  De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

  Bewijsmotivering

  Feit 1

  De rechtbank baseert haar beslissing dat verdachte het onder 1 tenlastegelegde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die hierna in samenvattende vorm worden weergegeven en die voorkomen in de in de voetnoten weergegeven gebezigde bewijsmiddelen.

  - de aangifte van [S1] op 3 september 2012 te 00:15 uur, inhoudende, kort en zakelijk weergegeven, dat op 2 september 2012 tussen 22:45 uur en 23:37 uur, een navigatiesysteem, merk [], uit zijn auto is weggenomen. De zijruit aan de passagierszijde van de auto is ingeslagen. Aangever herkent de door de politie aan hem getoonde [navigatiesysteem] als de zijne. Als laatste bestemming is het adres van aangever in [het navigatiesysteem] ingevoerd.

  - het proces-verbaal van bevindingen inhoudende dat verbalisanten [V1] en [V2] in de nacht van 2 op 3 september 2012 omstreeks 23:37 via de meldkamer een melding krijgen van een inbraak in een geparkeerde auto aan de [adres]. Toen zij ter plaatse gingen kregen zij het signalement door van een mogelijke verdachte. Zij hoorden dat de mogelijke verdachte reed op een fiets waarvan het achterspatbord rammelde, dat de fiets geen verlichting had en dat deze persoon een zwarte jas droeg. Zij zagen toen een persoon op een fiets in hun richting rijden die aan het signalement voldeed. Toen verbalisanten deze persoon aanspraken fietste hij snel weg. Verbalisanten zijn achter deze persoon aangereden en hebben hem even later met behulp van een collega tot stoppen gedwongen. De persoon bleek de bij verbalisanten ambtshalve bekende [verdachte] en is vervolgens om 23:43 uur aangehouden als verdachte ter zake van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT