Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Groningen, 21 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Groningen

vonnis

RECHTBANK GRONINGEN

Sector civielrecht

Vonnis in verzet van 21 november 2012

in de zaak met zaaknummer / rolnummer 131052 / HA ZA 12-6 van

de stichting

STICHTING ZORGKANTOOR MENZIS,

gevestigd te Wageningen,

eiseres,

gedaagde in verzet,

advocaat mr. B.T.J.A. van Aalst te Enschede,

tegen

[A],

wonende te [plaatsnaam],

gedaagde,

eiseres in verzet,

advocaat mr. M.L. Bron te Groningen

tevens vonnis in vrijwaring

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 133386 / HA ZA 12-143 van

[A],

wonende te [plaatsnaam],

eiseres in vrijwaring,

advocaat mr. M.L. Bron te Groningen,

tegen

[B],

wonende te [plaatsnaam],

gedaagde in vrijwaring,

advocaat mr. E.J. Luursema te Hoogezand,

Partijen zullen hierna Menzis, [A] en [B] genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het vonnis van 5 september 2012,

  - het proces-verbaal van comparitie van 23 oktober 2012.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. [B] is de moeder van [A], die op [dag] oktober 1990 is geboren. Tot aan de meerderjarigheid van [A], was [B] haar wettelijk vertegenwoordiger. [A] woonde tot 18 juni 2007 bij [B], waarna zij in de crisisopvang van het JOC is beland. Van daaruit werd [A] begeleid om zelfstandig te gaan wonen en heeft zij op verschillende adressen gewoond.

  2.2. Bij beschikking van 15 november 2007 heeft Menzis aan [A] een persoonsgebonden budget (PGB) van € 7.118,64 toegekend voor de periode van 24 april 2007 tot en met 31 december 2007. Bij beschikking van 11 december 2007 heeft Menzis aan [A] een PGB van € 8.548,71 toegekend voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 oktober 2008.

  2.3. Het PGB is in voorschotten verstrekt. Over de periode van 24 april 2007 tot en met 31 oktober 2007 is totaal € 12.219,84 verstrekt. Deze voorschotten zijn ontvangen op een rekening van Houkes Bewindvoerders B.V. (Houkes), die op vrijwillige basis het budget van [B] beheerde.

  2.4. Bij beschikking van 4 mei 2008 heeft Menzis de eindafrekening over 2007 vastgesteld. Volgens deze eindafrekening is er geen bedrag verantwoord en moet [A] € 7.118,64 terugbetalen. Bij beschikking van 30 oktober 2008 heeft Menzis de eindafrekening over 2008 vastgesteld. Volgens deze eindafrekening is er ook over 2008 geen bedrag verantwoord en heeft Menzis over 2008 een vordering op [A] van € 8.548,72. Tegen de beschikkingen van 4 mei 2008 en 30 oktober 2008 is geen bezwaar gemaakt.

  2.5. Menzis heeft [A] aangemaand een bedrag van € 12.219,84 terug te betalen. [A] heeft daar niet aan voldaan.

 3. Het geschil

  in de hoofdzaak

  3.1. Menzis vordert op grond van onverschuldigde betaling veroordeling van [A] tot betaling van € 12.219,84, vermeerderd met € 800,00 voor buitengerechtelijke incassokosten, € 152,00 voor BTW over de buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente.

  3.2. [A] voert als verweer aan dat Menzis niet van haar, maar van [B] de terugbetaling van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT