Raadkamer van Rechtbank Zwolle, 20 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Zwolle

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Sector Strafrecht – Meervoudige raadkamer; onderzoek achter gesloten deuren

zittingsplaats en -datum: Zwolle, woensdag 13 maart 2013

uitspraakdatum: woensdag 20 maart 2013

parket- en rekestnummer(s): 07/630280-09; RK 11/1277

soort: verzoek artikel 36 Wetboek van Strafvordering

voorzitter: mr. F. van der Maden

rechters: mr. G.A. Versteeg en mr. L.J.C. Hangx

officier van justitie: mr. C.C.S. Bordenga-Koppes

griffier: P.A. Feenstra

naam, voornamen verdachte: [verdachte]

geboorteplaats, -datum: [plaats, 1975],

feitelijke verblijfplaats: in deze zaak woonplaats kiezend ten kantore van zijn raadsman

raadsman/-vrouw: dhr. mr. A.A. Bos, advocaat te Zwolle

Tussenbeslissing op het verzoek beëindiging strafzaak, ingediend op 16 september 2011. Op de hierboven genoemde zittingsdatum hebben verzoeker en openbaar ministerie wederom hun zienswijze gegeven.

standpunt openbaar ministerie

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat er zich in de zaak geen situatie voordoet als bedoeld in artikel 36 Sv, namelijk dat de vervolging niet wordt voortgezet. Er wordt nog immer onderzoek verricht en er is meer tijd nodig om tot resultaten te komen. Er is geen sprake van dat het openbaar ministerie niet voortvarend heeft gehandeld of een passieve houding heeft aangenomen.

Naar aanleiding van het rapport van Independent Forensic Services (IFS) d.d. 4 oktober 2012 zijn op 30 november 2012 aanvullende vragen aan dit instituut voorgelegd die op 11 december 2012 zijn beantwoord. Die aanvullende vragen zijn niet aan de rechtbank of raadsman verstrekt, omdat deze niet specifiek op deze verdachte betrekking hadden. De antwoorden op die vragen zijn in de review door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) meegenomen. Deze review is evenmin overgelegd in het onderzoek. In het rapport van het NFI van 3 januari 2013, in het bezit van de rechtbank en de verdediging, zijn de uitkomsten van een nader sporenonderzoek naar biologische sporen en DNA–onderzoek opgenomen. Dit onderzoek heeft geen concreet resultaat opgeleverd.

Op 10 januari 2013 is besloten aanvullend onderzoek te verrichten naar sporen op een horloge, een kraan en de pols van een van de slachtoffers. De resultaten worden op korte termijn verwacht. Daarnaast is opdracht gegeven tot een uitgebreide analyse van alle forensische onderzoeken door een forensisch-technisch recherche-deskundige. Daarbij is het onderzoek naar alle sporen op het vest en het T-shirt van slachtoffer...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT