Kort geding van Rechtbank Zwolle, 20 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Zwolle

vonnis

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/07/206317 / KG ZA 13-19

Vonnis in kort geding van 20 maart 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

YOUR HOSTING B.V.,

gevestigd te Zwolle,

eiseres,

advocaat mr. H.W. Bethlehem te Groningen,

tegen

JACOBUS JOZEF MATHEUS GERAETS, tevens handelende onder de naam STATIC ICT SOLUTIONS en STATHOSTING,

wonende te Montfort,

gedaagde,

advocaat mr. C.C.J. van Pol te Echt.

Partijen zullen hierna Your Hosting en Geraets genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding

  - de mondelinge behandeling

  - de pleitnota van Your Hosting

  - de pleitnota van Geraets.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. Zowel Your Hosting als Geraets bieden internetdiensten aan, waaronder domeinnaamregistraties en websitebouw. Your Hosting is een landelijk aanbieder van aanzienlijke omvang, de door Geraets gedreven onderneming is van een beperkte omvang, naar zijn zeggen, met een jaarlijkse omzet van ongeveer € 6.000.

  2.2. Your Hosting is opgericht op 25 mei 2004. Als handelsnamen heeft Your Hosting onder andere "Start-Hosting", "Starthosting" en "Start hosting" doen registreren bij de KvK. De domeinnaam "starthosting.nl" is geregistreerd op 8 maart 2002. Your Hosting is (thans) houder van de domeinnaam "starthosting.nl" en biedt op de hieraan gerelateerde website haar diensten aan.

  2.3. Geraets drijft, blijkens de registratie bij de KvK, sedert 1 april 2004 zijn onderneming (onder andere) onder de handelsnaam "Stathosting". De domeinnaam "stathosting" is door Geraets, die ook thans nog domeinnaamhouder is, geregistreerd op 22 april 2004. Op internet biedt Geraets zijn diensten op de website "stathosting.nl" aan.

 3. Het geschil

  3.1. Your Hosting vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

 4. Geraets zal bevelen om elk gebruik van / elke inbreuk op de handelsnaamrechten van Your Hosting, alsmede het gebruik van enige daarmee overeenstemmende naam te (doen) staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van dwangsommen;

 5. Geraets zal bevelen om onrechtmatige handelen te (doen) staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door zich te onthouden van ieder gebruik, dan wel overeenstemmend gebruik van de benaming "Starthosting", op straffe van verbeurte van dwangsommen;

 6. Geraets zal bevelen de domeinnaam "stathosting.nl" door te leiden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT