Verzet van Centrale Raad van Beroep, 20 de Marzo de 2013

Datum uitspraak20 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/805 AKW-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 15 december 2011, 11/3190 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[A. te B.] (appellante)

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

PROCESVERLOOP

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 21 van de Beroepswet van 10 augustus 2012 heeft de Raad het door appellante - zelf - ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de Raad van 10 augustus 2012 heeft mr. J.H.F. de Jong, advocaat, namens appellante verzet gedaan.

Het verzet is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 5 maart 2013, waar partijen met voorafgaand bericht niet zijn verschenen.

OVERWEGINGEN

De uitspraak van de Raad van 10 augustus 2012 berust op de overwegingen dat het hogerberoepschrift niet tijdig is ingediend, en dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellante niet in verzuim is geweest.

De laatste dag waarop tijdig een hogerberoepschrift kon worden ingediend, was 31 januari 2012. Het hogerberoepschrift is gedateerd 20 januari 2012, is gericht aan de Raad en is op 3 februari 2012 bij de Raad ontvangen. Daarmee staat vast dat het hogerberoepschrift niet tijdig is ingediend.

In verzet is - wederom - aangevoerd dat appellante op 19 januari 2012 (ook) een pro forma hogerberoepschrift heeft gefaxt naar de rechtbank Utrecht en dat de rechtbank heeft nagelaten dit hogerberoepschrift met toepassing van artikel 6:15 van de Awb door te zenden aan de Raad.

De Raad heeft in de uitspraak van 10 augustus 2012 vastgesteld dat uit het faxjournaal van de rechtbank Utrecht niet blijkt dat op 19 januari 2012 een faxbericht van appellante is ontvangen en geoordeeld dat appellante ook niet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT