Verzet van Centrale Raad van Beroep, 20 de Marzo de 2013

Datum uitspraak20 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/4719 WMO-V, 12/4720 WMO-V, 12/4721 WMO-V, 12/4722 WMO-V, 12/4723 WMO-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 12 juli 2012, 09/2176 + 09/4498 + 10/841 + 10/921 + 11/1498 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[A. te B.] (appellante)

het college van burgemeester en wethouders van Duiven (college)

Datum uitspraak 20 maart 2013.

PROCESVERLOOP

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 5 december 2012 heeft de Raad het door appellante ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de Raad van 5 december 2012 heeft appellante verzet gedaan.

Het verzet is behandeld ter zitting van 5 maart 2013. Appellante is verschenen, bijgestaan door haar echtgenoot. Het college heeft zich, met voorafgaand bericht, niet laten vertegenwoordigen.

OVERWEGINGEN

De uitspraak van de Raad van 5 december 2012 berust op de overwegingen dat de gronden van het hoger beroep niet binnen de bij - aangetekend verzonden - brief van 1 oktober 2012 gestelde termijn van vier weken zijn ingediend, en dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellante niet in verzuim is geweest.

De laatste dag waarop tijdig de gronden van het hoger beroep konden worden ingediend, is 29 oktober 2012. Bij brief van 2 november 2012 heeft appellante om verlenging van de termijn voor het indienen van de gronden verzocht. Omdat dit verzoek na afloop van de in de brief van 1 oktober 2012 gestelde termijn is ingediend, heeft de Raad het afgewezen. Appellante heeft de gronden op 9 november 2012, en daarmee niet tijdig, per fax ingediend.

In verzet heeft appellante aangevoerd dat zij wegens ziekte niet in staat is geweest de gronden van het hoger beroep eerder in te dienen. Bovendien heeft zij in verband met een netwerkstoring bij KPN veertien dagen geen telefoon- en faxverbinding gehad. Nadat de storing op 2 november 2012 was opgelost, heeft appellante telefonisch contact gezocht met de Raad en heeft zij om verlenging van de termijn verzocht.

De Raad oordeelt dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT