Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, 18 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Zwolle

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team bestuursrecht

Zittingsplaats Zwolle

Registratienummer: Awb 12/2227

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak van

[eisers],

wonende te Blokzijl, eisers,

gemachtigde: mr. S. Maakal,

en

het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 26 maart 2012 heeft verweerder een jaarlijks binnen het vaarseizoen, van

1 april tot 1 oktober, geldend parkeerverbod ingesteld rond de havenkolk in Blokzijl, zoals aangegeven op de bij dat besluit behorende tekeningen.

Bij besluit van 26 september 2012, ter vervanging van de ambtelijke brief van

13 september 2012, heeft verweerder de daartegen door eisers ingediende bezwaren deels gegrond en deels ongegrond verklaard en het primaire besluit gehandhaafd.

Eisers hebben tegen dit besluit beroep ingesteld.

Het beroep is, samen met het beroep met procedurenummer Awb 12/2226, op 7 februari 2013 ter zitting behandeld. Namens eisers zijn verschenen [naam] en [naam], bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door

E. Leenstra, J. Binnenmars en J. Schram.

Overwegingen

  1. Het parkeerverbod wordt ingesteld op de straten Noorderkade, Bierkade, en Zuiderkade in Blokzijl en zal jaarlijks gedurende het vaarseizoen, van 1 april tot 1 oktober, gelden. Uit het bestreden besluit blijkt dat als gevolg van de instelling van dit parkeerverbod 38 informele, want niet middels vakken aangeduide, parkeerplaatsen rond de havenkolk verdwijnen. Het verbod gaat in wanneer de te verdwijnen parkeerplaatsen binnen de kern zijn gecompenseerd met de te realiseren parkeerplaatsen aan de Kanaalweg en/of Vollenhoofsedijk, die met name zijn bedoeld voor toeristisch parkeren, en aan de Zuiderwalstraat.

  2. In het thans bestreden besluit heeft verweerder het parkeerverbod onder aanvulling van de motivering en in afwijking van het advies van de Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna: de bezwaarcommissie) van 27 juli 2012 gehandhaafd. In dit besluit overweegt verweerder dat het parkeerverbod strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. Daarnaast dient het parkeerverbod volgens verweerder tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

  3. Eisers voeren, samengevat, in beroep aan dat het parkeerverbod voornamelijk is ingesteld om een door de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT