Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Nederland, 25 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak25 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Nederland

RECHTBANK OOST - NEDERLAND

Afdeling Strafrecht - Meervoudige Strafkamer

Parketnummer: 07.650251-12 (P)

Uitspraak: 25 maart 2013

VONNIS IN DE STRAFZAAK VAN:

het openbaar ministerie

tegen

[Verdachte],

geboren op [datum en plaats],

thans verblijvende en ingeschreven in [adres en plaats].

ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 11 maart 2013.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. H.W. Bongers, advocaat te Ommen.

Als officier van justitie was aanwezig mr. R.M. van Nes.

TENLASTELEGGING

De verdachte is ten laste gelegd dat:

 1. hij op of omstreeks 1 mei 2012 in de gemeente Zwolle ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk brand te stichten en/of een ontploffing teweeg te brengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor die woning/dat (flat)gebouw, in elk geval gemeen gevaar voor goederen en/of levensgevaar en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een of meer in/nabij die/dat woning/(flat)gebouw en/althans die woonwijk aanwezige perso(o)n(en), in elk geval levensgevaar en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten was, met dat opzet met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen

  - een of meer gaspitten van het fornuis heeft opengedraaid, en/of

  - dit fornuis onder de open geiser met waakvlam heeft geplaatst, en/of

  - een of meer deuren en/of ramen in/van de woning heeft gesloten,

  In elk geval met dat opzet (open) vuur in aanraking heeft gebracht met (een) brandbare/explosieve stof(fen), terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

 2. hij op of omstreeks 01 mei 2012 in de gemeente Zwolle opzettelijk brand heeft gesticht aan een bromfiets/scooter, immers heeft verdachte toen aldaar opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan de bromfiets/scooter geheel of gedeeltelijk is/zijn verbrand, in elk geval brand is ontstaan, terwijl daarvan gemeen gevaar voor die bromfiets/scooter, in elk geval gemeen gevaar voor goederen, te duchten was.

  VOORVRAGEN

  De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

  BEWIJSOVERWEGINGEN

  Het standpunt van het openbaar ministerie

  De officier van justitie heeft ter terechtzitting de veroordeling van verdachte gevorderd ten aanzien van hetgeen onder 1 en 2 ten laste is gelegd.

  Het standpunt van de verdediging

  De raadsman van verdachte heeft voor het onder 1 en 2 ten laste gelegde vrijspraak bepleit. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat voor een bewezenverklaring van beide feiten onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is.

  Het oordeel van de rechtbank

  De rechtbank overweegt, op grond van de hierna in voetnoten vermelde bewijsmiddelen , het navolgende.

  Met betrekking tot het onder 1 en 2 ten laste gelegde

  Op 1 mei 2012 is aan de [adres] te Zwolle rond 22:15 uur een scooter van het merk Piaggio, type C25 met het kenteken [kenteken] in brand gestoken. Toen aangever [slachtoffer 1] dit bemerkte heeft hij de brandweer gebeld. Toen de brandweer de scooter aan het blussen was zag aangever zijn buurman, te weten verdachte, buiten staan met een bezweet gezicht. Vervolgens zag aangever dat verdachte meerdere keren heen en weer liep ter hoogte van de [adres].

  Een medebewoner van de flat van verdachte, te weten [persoon 1] , stond op voornoemde datum en tijdstip onder de douche toen hij buiten gerommel hoorde. Toen hij door het raam naar buiten keek zag hij verdachte geknield naast een scooter zitten. [persoon 1] zag, nadat verdachte bij de scooter wegliep, dat de scooter na enkele seconden in de brand stond.

  Uit een nader proces-verbaal van bevindingen valt op te maken dat aangever [slachtoffer 1] aan verbalisanten heeft verteld dat hij in verband met de brandstichting van zijn scooter met verdachte wilde praten en derhalve naar de woning van verdachte was gegaan.

  Toen aangever echter bij verdachte voor de woning stond zag hij dat de voordeur op een kiertje stond. Daarnaast rook aangever een gaslucht. Aangever heeft toen de politie en de brandweer gebeld.

  Uit het proces-verbaal van politie valt op te maken dat bij het binnentreden van de woning de brandweer zag dat de hal vol rook stond alsmede dat een blauwe kabel in de hal lag te smeulen. Nadat een meting had uitgewezen dat de concentratie gas 50% boven het LEL-niveau (Lowest Explosion Level) was, is uit voorzorg direct een aantal omliggende woningen ontruimd en is de woning van verdachte gelucht totdat het gasniveau tot een veilige waarde was gedaald.

  Na het betreden van de woning werd door de brandweer in de keuken een gasfornuis aangetroffen waarvan 1 gaspit openstond. Achter het fornuis lag een smeulend stapeltje...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT