Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Nederland, 27 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak27 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Nederland

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team bestuursrecht

Zittingsplaats Zwolle

Registratienummer: Awb zwo 12/1741

uitspraak van de enkelvoudige kamer in het geding tussen

 1. [eiser],

 2. [eisers],

 3. [eisers], wonende te Olst,

  eisers,

  gemachtigde: mr. M.J.J. van Geel,

  en

  het college van burgemeester en wethouders van Olst - Wijhe,

  verweerder,

  en

 4. V.o.f. Camping Het Klaverblad, gevestigd te Olst,

 5. [naam], wonende te Olst,

  belanghebbenden.

  Procesverloop

  Bij besluit van 23 maart 2012 heeft verweerder belanghebbenden vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting aan de Holstweg 44 te Olst.

  Partijen zijn op 26 juni 2012 over het bezwaar tegen die vergunning gehoord door de Commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe (verder: bezwarencommissie). De bezwarencommissie heeft verweerder op 26 juni 2012 geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren, welk advies verweerder bij besluit van 24 juli 2012 (verder: bestreden besluit), verzonden 31 juli 2012, heeft gevolgd. Eisers hebben tegen dit besluit beroep ingesteld.

  Het beroep is ter zitting van 15 januari 2013 behandeld. Eisers zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door A.J. Jaspers en S. Wimmenhoeve. Belanghebbenden zijn niet verschenen.

  Overwegingen

 6. In geschil is de vraag of de aan belanghebbenden verleende horecavergunning in rechte in stand dient te blijven.

 7. Bij de beantwoording van die vraag gaat de rechtbank uit van het volgende.

  Belanghebbenden exploiteren gezamenlijk sedert 1 januari 2010 op het adres Holstweg 44a te Olst een mini-camping.

  Op 23 december 2011 hebben zij bij verweerder een aanvraag ingediend ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf (verder: vergunning). Bij de aanvraag is aangegeven, dat:

  - de vergunning dient te gelden voor een recreatieruimte van 117 m2 en twee terrassen van ieders 55 m2;

  - de inrichting dagelijks van 07.00 uur tot 02.00 uur voor publiek is geopend.

  Op 13 maart 2012 is door een ambtenaar van verweerders gemeente verslag gedaan van zijn onderzoek op 12 maart 2012 van de inrichting van belanghebbenden.

  Vervolgens heeft verweerder de gevraagde vergunning op 22 maart 2012, verzonden op 23 maart 2012, conform de aanvraag verleend. De vergunning is op 4 april 2012 gepubliceerd in de lokale media.

 8. Eisers kunnen zich met de aan belanghebbenden verleende drank- en horecavergunning niet verenigen. Daartoe voeren zij – kort samengevat – aan dat verweerder de vergunning had moeten weigeren, omdat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat belanghebbenden de Drank- en horecawet (verder: DHW), de Zondagswet en het bestemmingsplan zullen overtreden en dat verweerder bij het verlenen van de vergunning geen rekening heeft gehouden met hun belangen.

  Vooraleerst...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT