Raadkamer van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant

RECHTBANK MIDDELBURG

Parketnummer: 12/700078-13

Beslissing van de rechtbank te Middelburg, meervoudige raadkamer voor strafzaken, op het hoger beroep, ingesteld door de officier van justitie tegen de beslissing d.d. 6 maart 2013 van de rechter-commissaris tot schorsing van de voorlopige hechtenis in de zaak tegen:

[VERDACHTE],

geboren op [datum] 1941 te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats, adres],

verder verdachte te noemen,

raadsman mr. Maat, advocaat te Goes.

1 De procedure

De procedure blijkt onder meer uit het volgende:

- het verhoor van verdachte (inverzekeringstelling en inbewaringstelling), rc-nummer 13/445, d.d. 6 maart 2013;

- de beslissing van de rechter-commissaris tot schorsing van de voorlopige hechtenis d.d. 6 maart 2013;

- de appelmemorie van de officier van justitie, binnengekomen ter griffie op 14 maart 2013;

- de overige stukken in het dossier met bovengenoemd parketnummer.

Tijdens het onderzoek in raadkamer op 19 maart 2013 zijn de officier van justitie

mr. Rammeloo en de raadsman gehoord.

2 Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de rechter-commissaris om de voorlopige hechtenis van verdachte te schorsen. Hij verwijst hiertoe naar de appelschriftuur en voert aan dat verdachte zich wederom heeft schuldig gemaakt aan winkeldiefstal, terwijl hij in diverse proeftijden loopt van veroordelingen wegens andere vermogensdelicten. Er zijn geen persoonlijke belangen die zouden moeten prevaleren boven het strafvorderlijk belang. De officier van justitie verzoekt het door hem ingestelde hoger beroep gegrond te verklaren.

3 Standpunt van de verdediging

De verdediging heeft naar voren gebracht dat verdachte kort na de schorsing van de voorlopige hechtenis is geopereerd aan zijn hand, van welke operatie hij nog herstellende is. Het betreft een man met een psychische beperking, eerder is hij door de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Verdachte krijgt momenteel begeleiding van Grijs Genoegen en dat gaat goed. Eerder heeft hij zich goed aan een winkelverbod gehouden. Indien de schorsing gehandhaafd blijft, kan verdachte zich nog vóór de inhoudelijke behandeling bewijzen door aan te tonen dat hij zich ook...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT