Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 11 de Abril de 2013

Datum uitspraak11 de Abril de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/6058 WUBO

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak in het geding tussen

Partijen:

[appellante] (appellante)

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (verweerder)

PROCESVERLOOP

Appellante heeft beroep ingesteld tegen het besluit van verweerder van 29 oktober 2012, kenmerk BZ01528665 (bestreden besluit). Dit betreft de toepassing van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo).

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 28 februari 2013. Daar is appellante verschenen, bijgestaan door R. Sêket. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door A.T.M. Vroom-van Berckel.

OVERWEGINGEN

  1. Op grond van de gedingstukken en het verhandelde ter zitting gaat de Raad uit van de volgende hier van belang zijnde feiten en omstandigheden.

    1.1. Appellante is geboren in het toenmalig Nederlands-Indië. Bij besluit van 30 december 1999 is zij op grond van psychische invaliditeit erkend als burger-oorlogsslachtoffer in de zin van de Wubo en is aan haar toegekend de toeslag als bedoeld in artikel 19 van de Wubo. In 2001 is aan appellante toegekend een vergoeding van de kosten van 4 uur per week huishoudelijke hulp en een tegemoetkoming (standaard normbedrag) in de kosten van deelname aan het maatschappelijk verkeer (DMV).

    1.2. Nadat verweerder informatie had ontvangen dat appellante is verhuisd naar een verpleeghuis heeft verweerder bij het besluit van 21 september 2012 de aan appellante toegekende voorzieningen voor huishoudelijke hulp en DMV met ingang van 1 oktober 2012 ingetrokken. Hieraan heeft verweerder ten grondslag gelegd dat appellante door haar verblijf in het verpleeghuis voor deze voorzieningen geen extra kosten meer maakt. Het hiertegen gemaakte bezwaar is bij het bestreden besluit ongegrond verklaard.

    1.3. Een aanvraag van appellante van 30 september 2012 heeft ertoe geleid dat verweerder bij besluit van 23 oktober 2012, per 1 oktober 2012, aan appellante een vergoeding heeft toegekend in de vorm van een half dagdeel (2 uur) huishoudelijke hulp per week vanwege de extra kosten die in een verpleeghuis verbonden zijn aan het laten doen van de was. Vervolgens is eveneens ingaande 1 oktober 2012 appellante in aanmerking gebracht voor de tegemoetkoming (laag normbedrag) DMV.

  2. Naar aanleiding van hetgeen in beroep is aangevoerd overweegt de Raad als volgt.

    2.1. Met betrekking tot de voorzieningen van huishoudelijke hulp en DMV hanteert verweerder het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT