Hoger beroep kort geding van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 23 de Abril de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak23 de Abril de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.116.110/01

arrest in kort geding van 23 april 2013

in de zaak van

Tandartsen-Praktijk [vestigingsnaam] BV,

gevestigd te [vestigingsplaats],

appellante,

advocaat: mr. R.P.H.W. Haas,

tegen:

[X.],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

advocaat: mr. A.F.G. Pennino,

en

Mr. [Y.],

h.o.d.n. [Advocaten] Advocaten, tevens bestuurder van de Stichting Derdengelden [Advocaten] Advocaten,

gevestigd te [vestigingsplaats],

geïntimeerde.

advocaat: onttrokken

op het bij exploot van dagvaarding van 29 oktober 2012 ingeleide hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht in kort geding gewezen vonnis van 9 oktober 2012 tussen appellante – Tandartsen-Praktijk - als eiseres en geïntimeerden – ieder afzonderlijk [geintimeerde sub 1.] en mr. [geintimeerde sub 2.] - als gedaagden.

 1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 174600/KG ZA 12-375)

  Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

 2. Het geding in hoger beroep

  2.1. Bij memorie van grieven heeft Tandartsen-Praktijk, vijf producties overgelegd, drie grieven aangevoerd en geconcludeerd tot, uitvoerbaar bij voorraad, vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot toewijzing van haar vorderingen om [geintimeerde sub 1.] en mr. [geintimeerde sub 2.] te veroordelen tot terugbetaling aan haar van een bedrag ad € 17.419,12 te vermeerderen met wettelijke rente ad € 1.467,46, derhalve in totaal € 18.886,58 berekend tot en met 29 oktober 2012, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 30 oktober 2012, des dat de een betalende de ander zal zijn gekweten, een en ander binnen twee dagen na het in deze te wijzen arrest, althans een zodanige beslissing te nemen als het hof in goede justitie vermeent te behoren, met veroordeling van [geintimeerde sub 1.] en mr. [geintimeerde sub 2.] in de proceskosten.

  2.2. Bij memorie van antwoord heeft [geintimeerde sub 1.] de grieven bestreden.

  2.3. Mr. [geintimeerde sub 2.] heeft niet van antwoord gediend. Hij heeft zich als (proces)advocaat onttrokken.

  2.4. Tandartsen-Praktijk en [geintimeerde sub 1.] hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

 3. De gronden van het hoger beroep

  Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

 4. De beoordeling

  4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende.

  4.1.1. Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard verstekvonnis van 6 april 2011 van de rechtbank Maastricht is Tandartsen-Praktijk veroordeeld om aan [geintimeerde sub 1.] te betalen een bedrag van € 23.654,94 vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het bedrag van € 22.496,94 vanaf 17 januari 2011 tot de dag van volledige betaling.

  4.1.2. [geintimeerde sub 1.] is tot betekening en executie van het verstekvonnis overgegaan en heeft via derdenbeslag op 12 april 2011 een deel van het bedrag waartoe Tandartsen-Praktijk bij verstek is veroordeeld geïncasseerd.

  4.1.3. Bij exploot van 2 mei 2011 is Tandartsen-Praktijk van dit vonnis in verzet gekomen.

  4.1.4. Ten einde verdere executie van het verstekvonnis te voorkomen is Tandartsen-Praktijk op 1 juni 2011 met [geintimeerde sub 1.] in onderhandeling getreden. De onderhandelingen hebben geresulteerd in een overeenkomst en storting door Tandartsen-Praktijk op 7 juni 2011 van een bedrag van € 25.000,00 op de rekening van de [Stichting Derdengelden [Advocaten] Advocaten].

  4.1.5. Bij eindvonnis van 29 augustus 2012 is Tandartsen-Praktijk ontheven van de bij het verstekvonnis tegen haar uitgesproken veroordelingen en is Tandartsen-Praktijk veroordeeld om aan [geintimeerde sub 1.], wegens vergoeding van diensten ter zake boekhouding, loonadministratie, jaarrekening en belastingen, te betalen een bedrag van € 7.200,00 te vermeerderen met 19% btw, alles te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 17 januari 2011 tot de dag der algehele voldoening. De rechtbank heeft de proceskosten gecompenseerd.

  4.2.1. Bij exploot van 14 september 2012 heeft Tandartsen-Praktijk in kort geding gevorderd om [geintimeerde sub 1.] en mr. [geintimeerde sub 2.] te veroordelen aan haar terug te betalen een bedrag ad € 17.419,12 (zijnde: het op de derdenrekening van mr...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT