Hoger beroep kort geding van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 23 de Abril de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak23 de Abril de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.113.065/01

arrest van 23 april 2013

in de zaak van

Stichting AlleeWonen,

gevestigd te [[vestigingsplaats],

appellante,

advocaat: mr. A.P.E. Brouwer te Roosendaal,

tegen

[Geintimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

advocaat: mr. J.M.R. Vlaar te Budel,

op het bij exploot van dagvaarding van 5 september 2012 ingeleide hoger beroep van het door de rechtbank Breda, sector civiel recht, in kort geding gewezen vonnis van 10 augustus 2012 tussen appellante – AlleeWonen – als eiseres en geïntimeerde – [geintimeerde] – als gedaagde.

 1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr./rolnr. 252486 / KG ZA 12-411)

  Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

 2. Het geding in hoger beroep

  2.1. Bij memorie van grieven heeft AlleeWonen de gedingstukken uit eerste aanleg overgelegd, vier grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot het alsnog afwijzen van de vorderingen van [geintimeerde] onder veroordeling van [geintimeerde] in de proceskosten in beide instanties.

  2.2.Bij memorie van antwoord met twee producties heeft [geintimeerde] de grieven bestreden.

  2.3.[geintimeerde] heeft daarna een akte genomen, waarna AlleeWonen van antwoordakte heeft gediend.

  2.4. Partijen hebben daarna uitspraak gevraagd.

 3. De gronden van het hoger beroep

  Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

 4. De beoordeling

  4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende.

  1. [geintimeerde] huurt van AlleeWonen de woning aan de [perceel] in [plaatsnaam] (hierna: ‘het gehuurde’).

  2. Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van de rechtbank Breda, team kanton, locatie Bergen op Zoom van 4 juli 2012 (zaaknummer 711267 CV EXPL 12-2031) is de huurovereenkomst, op grond van een huurachterstand, ontbonden en [geintimeerde], voor zover hier van belang, veroordeeld om binnen twee weken na betekening van het vonnis het gehuurde te ontruimen.

  3. Het vonnis van 4 juli 2012 is op 30 juli 2012 aan [geintimeerde] betekend waarbij de ontruiming is aangezegd tegen 14 augustus 2012.

  4.2.Bij inleidende dagvaarding van 3 augustus 2012 heeft [geintimeerde] onderhavige procedure aanhangig gemaakt en gevorderd te bepalen dat de ontruiming van het gehuurde dient te worden geschorst totdat in het beroep in de hoofdzaak over het huurgeschil en het geschil omtrent de derving van het huurgenot uitspraak is gedaan door het hof.

  4.3. De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis, samengevat weergegeven:

  - de tenuitvoerlegging van het vonnis van 4 juli 2012, voor wat betreft de daarin uitgesproken veroordeling tot ontruiming, geschorst totdat de rechtbank Breda, sector civiel, team insolventies een beslissing zou hebben gegeven op het door [geintimeerde] op maandag 13 augustus 2012 in te dienen verzoekschrift ex artikel 284 lid 1 Fw tot toepassing van de schuldsanering;

  - aan de schorsing de voorwaarde verbonden dat [geintimeerde] op maandag 13 augustus 2012 voornoemd verzoekschrift indiende;

  - AlleeWonen veroordeeld in de proceskosten.

  4.4. [geintimeerde] heeft op 13 augustus 2012 een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling ingediend. In een vonnis van 14 augustus 2012 (insolventienummer 12/669 R) heeft de rechtbank Breda, team insolventierecht het verzoek toegewezen. AlleeWonen is niet tot ontruiming overgegaan.

  4.5.AlleeWonen komt met haar grieven op tegen de beslissing van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT