Hoger beroep kort geding van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 23 de Abril de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak23 de Abril de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.118.589/01

arrest van 23 april 2013

in de zaak van

Labutech Deursystemen V.O.F.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

appellante,

verder te noemen: Labutech,

advocaat: mr. A.Th.J.M. de Vocht te Bergeijk,

tegen

 1. [X.],

  wonende te [woonplaats],

  verder te noemen: [geintimeerde sub 1.],

  advocaat: mr. G.V. van Campen te 's-Hertogenbosch,

 2. [Y.],

  wonende te [woonplaats],

  verder te noemen: [geintimeeerde sub 2.],

  in eerste aanleg en in hoger beroep niet verschenen,

  geïntimeerden,

  op het bij de exploot van dagvaarding van 3 december 2012 resp. 29 november 2012 ingeleide hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch in kort geding gewezen vonnis van 13 november 2012 tussen Labutech als eiseres en [geintimeerde sub 1.], [geintimeeerde sub 2.] en Logicx Berging B.V (hierna: Logicx). als gedaagden.

 3. Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer 254857/KG ZA 12-766)

  Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

 4. Het geding in hoger beroep

  2.1. Bij memorie van grieven met acht producties heeft Labutech zeven grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot nietig-, althans vervallenverklaring van het op 13 oktober 2012 door [geintimeerde sub 1.] op de auto merk Toyota, type Auris, kenteken [kenteken 1.], gelegde executoriaal beslag, met nevenvorderingen met betrekking tot de proceskosten.

  2.2. Labutech heeft een akte genomen en daarbij één productie overgelegd.

  2.3. Bij memorie van antwoord met één productie heeft [geintimeerde sub 1.] de grieven bestreden en heeft hij gereageerd op de akte.

  2.4.Partijen hebben daarna uitspraak gevraagd. Het hof doet uitspraak op het griffiedossier.

 5. De gronden van het hoger beroep

  Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

 6. De beoordeling

  4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende.

  4.1.1.[geintimeerde sub 1.] en [geintimeeerde sub 2.] zijn gewezen echtgenoten (de echtscheiding is ingeschreven op 7 februari 2011). De vennoten van Labutech zijn [vader van geïntimeerde sub 2.] en [moeder van geïntimeerde sub 2.] (de vader en moeder van [geintimeerde sub 2.]), niet [geintimeerde sub 2.]. [geintimeerde sub 2.] is werkzaam op dat bedrijf.

  4.1.2.Bij eindvonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 11 juli 2012, met verwijzing naar het tussenvonnis van 4 april 2012, is de verdeling van de tussen [geintimeerde sub 1.] en [geintimeeerde sub 2.] bestaande huwelijksgoederengemeenschap vastgesteld, de hierna te noemen auto aan [geintimeeerde sub 2.] toebedeeld en is [geintimeeerde sub 2.] veroordeeld om aan [geintimeerde sub 1.] € 101.900,70 vermeerderd met wettelijke rente te betalen.

  4.1.3.Op 13 oktober 2012 heeft deurwaarder E.A.C. Lesterhuis (hierna: Lesterhuis) op verzoek van [geintimeerde sub 1.] ten laste van [geintimeeerde sub 2.] verhaalsbeslag gelegd op een Toyota Auris met kenteken: [kenteken 1.] (hierna: de auto). Eveneens op 13 oktober 2012 heeft Lesterhuis de auto in bewaring gegeven aan Logicx en heeft hij aan [geintimeeerde sub 2.] aangezegd dat de openbare verkoop van de auto op 16 november 2012 zal plaatsvinden.

  Het proces-verbaal houdt onder meer in dat het beslag is gelegd ten laste van [geintimeeerde sub 2.], wonende te [woonplaats] aan het adres [woonadres geintimeerde sub 2.] maar dat de deurwaarder zich voor de beslaglegging heeft begeven naar het adres [perceel] te [woonplaats], waar hij [geintimeeerde sub 2.] heeft aangetroffen en het beslag is gelegd. Laatstgenoemd adres is blijkens de inleidende dagvaarding het adres van Labutech, eerstgenoemd adres het woonadres van [geintimeeerde sub 2.].

  Het proces-verbaal houdt ten slotte in: waarna ik ben overgegaan tot het leggen van executoriaal beslag op na te melden roerende zaak van geëxecuteerde. Het proces-verbaal vermeldt niet hoe de deurwaarder weet dat de auto van [geintimeeerde sub 2.] is. Evenmin vermeldt het exploot dat het kentekenbewijs van de auto door de deurwaarder is ingezien of meegenomen.

  Bij e-mail aan de advocaat van Labutech van 11 januari 2013 schrijft de deurwaarder:

  Naar aanleiding van uw vraag zoals gesteld in uw brief dd 9 januari jl. deel ik u mede dat de sleutels van de auto ten tijde van het beslag wel degelijk in de macht van mevrouw [geintimeeerde sub 2.]...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT