Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Den Haag (Nederland), 23 de Abril de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak23 de Abril de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof Den Haag (Nederland)

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.111.845/01

Zaak- / rolnummer : 421668 / KG ZA 12-642

Arrest d.d 23 april 2013 (bij vervroeging)

inzake

THT Elektrotechniek B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

kantoorhoudende te Leidschendam, gemeente Leidschendam-Voorburg,

appellante,

hierna te noemen: THT,

advocaat mr. M. Snoek te 's-Gravenhage,

tegen:

[Geïntimeerde],

gevestigd te […], gemeente […],

geïntimeerde,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

advocaat mr. J.C. Meijroos te 's-Gravenhage.

Het geding

Bij exploot van 13 augustus 2012 is THT in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van 17 juli 2012. Bij memorie van grieven (met producties) van 20 november 2012 heeft THT vier grieven (genummerd I, II, III en V) tegen dit vonnis aangevoerd. [geïntimeerde] heeft de grieven bij memorie van antwoord van 12 februari 2013 bestreden. Vervolgens hebben partijen de stukken overgelegd en arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

 1. De in het bestreden vonnis in rechtsoverweging 1 (1.1 tot en met 1.8) genoemde feiten, waarvan de voorzieningenrechter is uitgegaan, staan niet ter discussie, zodat ook het hof daarvan uitgaat.

 2. Kort en zakelijk weergegeven en voor zover in hoger beroep van belang, gaat het geschil om het volgende.

  2.1 THT heeft bij […] (hierna: [X]) een tweedehands automotor (hierna: de motor) gekocht. [X] heeft daarbij aan THT garantie gegeven op de motor.

  2.2 Vervolgens heeft [geïntimeerde] in april 2010 in opdracht van THT de motor ingebouwd in de bedrijfswagen van THT, een Ford Transit met kenteken […], (hierna: de auto). De hiermee verband houdende rekening van [geïntimeerde] heeft THT betaald.

  2.3 Op 20 april 2010 is de motor kapot gegaan en heeft THT de auto ter reparatie naar [geïntimeerde] gebracht. Op 3 mei 2010 heeft THT telefonisch contact gehad met [X] en gevraagd of deze op korte termijn in staat was een goed werkend motorblok aan haar onder de garantie te leveren. Op verzoek van THT heeft [geïntimeerde] op 4 mei 2010 telefonisch aan [X] uitgelegd wat er defect was aan de motor.

  2.4 [geïntimeerde] heeft vervolgens de motor gerepareerd en op 5 juli 2010 de nota (hierna: de nota) ten bedrage van € 2.148,21 exclusief BTW, oftewel € 2.556,37 inclusief BTW aan THT gezonden. THT heeft de nota toen niet betaald.

  2.5 Begin 2011 is de motor opnieuw kapot gegaan, waarna THT de auto bij [geïntimeerde] heeft afgeleverd...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT