Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), Ondernemingskamer, 11 de Abril de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak11 de Abril de 2013
Uitgevende instantie:Ondernemingskamer

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING in de zaak met nummer 200.087.317/04 OK van

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  W.K. SCHERPENZEEL PENSIOEN B.V.,

  gevestigd te Andijk,

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  VLOOT VASTGOED B.V.,

  gevestigd te Wervershoof,

  VERZOEKSTERS,

  advocaat: mr. C.H.J.M. Abeln, kantoorhoudende te Amsterdam,

  t e g e n

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  KÖNIGSBERG B.V.,

  gevestigd te Arnhem,

  VERWEERSTER,

  niet verschenen,

  e n t e g e n

 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  ROHN HOLDING B.V.,

  gevestigd te Huissen, gemeente Lingewaard,

 4. Ronald ROHN,

  wonende te Arnhem,

  BELANGHEBBENDEN,

  advocaat: mr. J.A.M. van de Sande, kantoorhoudende te Rotterdam.

 5. Het verloop van het geding

  1.1 De Ondernemingskamer zal partijen hierna als volgt aanduiden:

  - verzoeksters afzonderlijk als Scherpenzeel Pensioen en Vloot en gezamenlijk als Scherpenzeel Pensioen c.s.,

  - verweerster als Königsberg,

  - belanghebbenden als Rohn Holding c.s. en afzonderlijk als Rohn Holding respectievelijk Rohn.

  1.2 Voor het eerdere verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikkingen in deze zaak van 29 september 2010, 7 februari 2011, 2 mei 2011, 28 juli 2011 en 4 juli 2012.

  1.3 Bij de beschikking van 29 september 2010 heeft de Ondernemingskamer - voor zover thans van belang - een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Königsberg en een aantal onmiddellijke voorzieningen getroffen.

  1.4 Na deponering van het onderzoeksverslag heeft de Ondernemingskamer op verzoek van Scherpenzeel Pensioen c.s. bij de beschikking van 28 juli 2011 op de voet van artikel 2:355 BW – voor zover hier van belang – Rohn Holding als bestuurder van Königsberg ontslagen, drs. H.C. van Eyck van Heslinga (hierna Van Eyck van Heslinga) tot bestuurder van Königsberg benoemd, vooralsnog voor de periode van een jaar, en bepaald dat één aandeel van Scherpenzeel Pensioen, één aandeel van Vloot en twee aandelen van Rohn Holding in Königsberg ten titel van beheer zijn overgedragen aan voormelde bestuurder, eveneens vooralsnog voor een periode van één jaar. Het door Rohn Holding c.s. tegen deze beschikking ingestelde cassatieberoep is door de Hoge Raad bij beschikking van 21 december 2012 verworpen.

  1.5 Bij de beschikking van 4 juli 2012 heeft de Ondernemingskamer – voor zover hier van belang –Königsberg ontbonden, mr. L.C.J.M. Spigt (hierna mr. Spigt) benoemd tot vereffenaar van Königsberg, bepaald, vooralsnog voor een periode van twee jaren, dat de aandelen die respectievelijk Scherpenzeel Pensioen, Vloot en Rohn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT