Herziening van Gerechtshof Den Haag, 7 mei 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 7 mei 2013
Uitgevende instantie::Gerechtshof Den Haag
SAMENVATTING

31 Rv, afwijzing, geen kennelijke fout, uitvoerbaarverklaring bij voorraad; beslissing artikel 31 Rv.

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.050.934/02

Zaak-/rolnummer rechtbank : 326513 / HA ZA 08-4174

Beslissing van 7 mei 2013

Inzake

  1. [Naam] en

  2. [Naam],

beiden wonende te [Woonplaats], gemeente […],

verzoekers in het verzoek ex artikel 31 Rv,

hierna te noemen: [appellant] (enkelvoud),

advocaat: mr. E. Spijer te Naaldwijk, gemeente Westland,

tegen

LEVOPLANT OG B.V.,

gevestigd te Maasland, gemeente Midden-Delfland,

verweerster,

hierna te noemen: Levoplant,

advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens te 's-Gravenhage.

Het hof heeft op 26 februari 2013 in de zaak met bovengenoemd zaaknummer tussen

[appellant] (als geïntimeerden in het principaal appel/appellanten in het incidenteel appel),en Levoplant (als appellante in het principaal appel/verweerster in het incidenteel appel) arrest gewezen.

Het hof heeft kennis genomen van het verzoek van [appellant] bij brief van 3 april 2013 om een kennelijke fout te verbeteren. Daartoe wordt aangevoerd dat het hof ten onrechte het arrest slechts ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard. Verzocht wordt het arrest zowel in het principaal als in het incidenteel appel uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

Levoplant heeft bij brief van 12 april 2013 aangegeven bezwaar te hebben tegen inwilliging van het verzoek.

Het hof zal het verzoek afwijzen. Daartoe overweegt het hof dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT