Voorlopige voorziening van Rechtbank Limburg, Voorzieningenrechter, 27 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak27 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 519949 CV EXPL 13-1352

typ: AodK

Vonnis ex art. 254 Rv d.d. 27 mei 2013

in de zaak

de stichting STICHTING WOONPUNT, h.o.d.n. Woonpunt Maastricht & Mergelland,

gevestigd te Maastricht, kantoorhoudend Leidenlaan 18-20 te 6229 EZ Maastricht,

eisende partij,

hierna aan te duiden als: Woonpunt,

gemachtigde: mr. C.J.P. Schellekens te Best;

tegen

[NAAM GEDAAGDE PARTIJ],

wonen te [adresgegevens gedaagde partij],

gedaagde partij,

hierna aan te duiden als: [naam gedaagde partij],

gemachtigde: B.H.M. Nijsten te Maastricht.

 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

  1.1. Het procesverloop blijkt uit het volgende:

  - het exploot van dagvaarding d.d. 11 april 2013 met producties;

  - de mondelinge behandeling van 13 mei 2013 en de daarvan opgemaakte aantekeningen.

  1.2. Vervolgens is vonnis bepaald, waarvan de uitspraak op vandaag vastgesteld is.

 2. HET GESCHIL

  2.1. Woonpunt vordert dat de kantonrechter bij wege van onmiddellijke voorziening bij voorraad en bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [naam gedaagde partij] zal veroordelen:

  - om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, althans binnen een in goede justitie te bepalen termijn, de woning aan het adres [adresgegevens gedaagde partij] te Maastricht te ontruimen en te verlaten met al het zijne en al de personen die zijdens hem in voormeld pand verblijven en dit pand ter vrije beschikking van Woonpunt te stellen onder afgifte van de sleutels aan Woonpunt;

  - tot betaling van de kosten van deze procedure.

  2.2. Aan deze vordering wordt door Woonpunt – kort en voor zover van belang – het volgende ten grondslag gelegd.

  Woonpunt verhuurt aan [naam gedaagde partij] de zelfstandige woonruimte aan het adres [adresgegevens gedaagde partij] te Maastricht.

  [naam gedaagde partij] veroorzaakt vanuit deze woning structureel en dag en nacht ernstige overlast, welke bestaat in geluidsoverlast als gevolg van slaan en gooien met spullen in de woning. De klachten van omwonenden komen overeen met de constatering van de politie, dat [naam gedaagde partij] ernstige schade aan de woning heeft toegebracht "onder andere door inslagen van een hamer".

  Verder heeft [naam gedaagde partij] zijn onderbuurvrouw (indirect) bedreigd met een wapen en meerdere buurtbewoners voelen zich niet meer veilig in hun eigen woning.

  Een eerdere vordering van Woonpunt in kort geding strekkende tot ontruiming van de onderhavige woning is door de voorzieningenrechter bij vonnis van 8 november...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT