Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Nederland, 25 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak25 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Nederland

RECHTBANK OOST - NEDERLAND

Afdeling Strafrecht - Meervoudige Strafkamer

Parketnummer: 07.810001-11 (P)

Uitspraak: 25 maart 2013

VONNIS IN DE STRAFZAAK VAN:

het openbaar ministerie

tegen

[Verdachte],

geboren op [datum en plaats],

wonende te [adres en plaats].

ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 25 maart 2013.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. J. Dassen, advocaat te Utrecht.

Als officier van justitie was aanwezig L. van der Werff.

TENLASTELEGGING

De verdachte is ten laste gelegd dat:

 1. Hij in of omstreeks de periode van 18 februari 2011 tot 25 februari 2011 in de gemeente Zutphen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een vrachtauto, Mercedes-Benz, kenteken [KENTEKEN], in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen vrachtauto onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking, inklimming of een valse sleutel;

  althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

  Hij in of omstreeks de periode van 18 februari 2011 tot 2 december 2011 in de gemeente(n) Zutphen en/of Hardenberg, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een vrachtauto, Merces-Benz, kenteken [KENTEKEN] en/of (een) onderde(e)l(en) van die vrachtauto, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die vrachtauto en/of dat/die onderde(e)l(en) van die vrachtauto, wist(en) dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

  althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

  Hij in of omstreeks de periode van 18 februari 2011 tot 25 februari 2011 in de gemeente(n) Zutphen en/of Hardenberg, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een vrachtauto, Mercedes-Benz, kenteken [KENTEKEN] en/of (een) onderde(e)l(en) van die vrachtauto, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die vrachtauto en/of dat/die onderde(e)l(en) van die vrachtauto redelijkerwijs had)den) moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof.

 2. Hij op of omstreeks 16 mei 2011 te Essen, Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een vrachtauto, Mercedes-Benz, kenteken [KENTEKEN], in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen vrachtauto onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel;

  althans, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

  hij op of omstreeks 16 mei 2011 in de gemeente Soest, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging, althans alleen, een vrachtauto, Mercedes-Benz, kenteken [KENTEKEN] heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die vrachtauto wist(en) dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

  althans, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

  hij op of omstreeks 16 mei 2011 in de gemeente Soest, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een vrachtauto, Mercedes-Benz, kenteken [KENTEKEN] heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die vrachtauto redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof.

 3. Hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juni 2009 tot en met 2 december 2011, in de gemeente(n) Hardenberg en/of Zutphen en/of Amersfoort en/of Deventer, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) (een) voorwerp(en), te weten een vrachtauto, merk Mercedes-Benz, kenteken [KENTEKEN] en/of (een) onderde(e)l(en) van die vrachtauto en/of ((een) onderde(e)l(en) van) (een) vrachtauto(‘s) en/of een of meer geldbedragen, althans een hoeveelheid geld tot een bedrag van (ongeveer) 97.840,97 euro, heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, althans van (een) voorwerp(en), te weten een vrachtauto, merk Mercedes-Benz, kenteken [KENTEKEN] en/of (een) onderde(e)l(en) van die vrachtauto en/of (een) onderde(e)l(en) van) (een) vrachtauto(’s) en/of een of meer geldbedragen, althans een hoeveelheid geld tot een bedrag van (ongeveer) 97.840,97 euro, gebruik heeft gemaakt, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en) – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

  VOORVRAGEN

  De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

  BEWIJSOVERWEGINGEN

  Het standpunt van het openbaar ministerie

  De officier van justitie heeft ter terechtzitting de veroordeling van verdachte gevorderd ten aanzien van hetgeen onder 1 primair, 2 primair en 3 ten laste is gelegd.

  Het standpunt van de verdediging

  De raadsman van verdachte heeft integrale vrijspraak bepleit van het onder 1 en 2 ten laste gelegde. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is om tot een bewezenverklaring te komen.

  Met betrekking tot het onder 3 ten laste gelegde heeft de raadsman primair vrijspraak bepleit omdat onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is om tot een bewezenverklaring te komen. Subsidiair heeft de raadsman verzocht het onderzoek ter terechtzitting te schorsen voor onbepaalde tijd teneinde nader onderzoek te doen naar de overlegde stukken.

  Het oordeel van de rechtbank

  De rechtbank overweegt, op grond van de hierna in voetnoten vermelde bewijsmiddelen , het navolgende.

  Met betrekking tot het onder 1 ten laste gelegde

  Op 26 februari 2011 heeft [aangever 1] namens [bedrijf 1] aangifte gedaan van diefstal van een vrachtwagen, merk Merceds-Benz, voorzien van kenteken [KENTEKEN].

  Uit het proces-verbaal van bevindingen van de politie blijkt dat de blackbox van de vrachtwagen als laatste een GPS-signaal heeft afgegeven ter hoogte van de [adres]te Bruchterveld. Ter hoogte van het perceel [adres](op welk adres een onderneming is gevestigd dat toebehoort aan [persoon 1]) te Bruchterveld heeft de politie bij onderzoek een gedemonteerde vrachtwagen aangetroffen. Het chassisnummer van de gestolen vrachtwagen kwam overeen met het chassisnummer dat door [persoon 1] aan verbalisanten is doorgebeld als zijnde het chassisnummer dat vermeld zou staan op de onderdelen die verbalisant eerder in de loods zou hebben gezien.

  Op 13 december 2011 heeft [persoon 1] (verhuurder van de loods) bij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT