Verzet van Centrale Raad van Beroep, 29 de Mayo de 2013

Datum uitspraak29 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/2885 ANW-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 9 maart 2012, 10/5928 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[A. te B.] (appellante)

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Datum uitspraak 29 mei 2013.

PROCESVERLOOP

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 28 september 2012 heeft de Raad het door appellante ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de Raad van 28 september 2012 heeft appellante verzet gedaan.

OVERWEGINGEN

De uitspraak van de Raad van 28 september 2012 berust op de overwegingen dat het verschuldigde griffierecht niet binnen de bij - aangetekend verzonden - brief van 2 juli 2012 gestelde termijn van vier weken is bijgeschreven op de rekening van de Raad dan wel ter griffie is gestort, en dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellante niet in verzuim is geweest.

Gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval heeft de Raad appellante in de gelegenheid gesteld het verschuldigde griffierecht alsnog te voldoen, waarna het tijdig is betaald.

Dit betekent dat het verzet gegrond wordt verklaard, de uitspraak van de Raad van

28 september 2012 vervalt en het onderzoek wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond.

Van kosten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT